Visie op rente en euro – Meer PEPP van de ECB

door: Nico Klene

Visie ongewijzigd – wel lichte aanpassing renteramingen

  • ECB verhoogde aankopen schuldpapier (PEPP)
  • Wij verwachten verdere vergroting van het PEPP
  • Lange rente wat verder omlaag, maar dal later bereikt
  • Dollar eerst iets sterker, daarna zwakker
Visie-rente-en-euro-jul20-1.pdf (403 KB)
Download

ECB vergroot het PEPP

Begin juni meldde de ECB dat zij de ‘noodaankopen’ van schuldpapier gaat verhogen. We hebben het hier over het PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme), dat enkele maanden geleden is gestart. Het ging toen om het enorme bedrag van EUR 750 mld. Nu breidt de ECB het programma uit met nog eens EUR 600 mld. Dat was geen verrassing, al hadden wij gedacht dat de uitbreiding forser zou zijn (EUR 750 mld). Verder zal de Bank langer met deze aankopen doorgaan, namelijk tot eind 2021, in plaats van eind 2020. Bovendien is nu bekendgemaakt dat de aflossingen op de aangekochte obligaties (als de looptijd voorbij is) opnieuw zullen worden belegd, tot ten minste eind 2022. Eerder had de ECB daar nog niets over gezegd.

Wij verwachten verdere uitbreiding van het PEPP

Al met al is dit een duidelijke verdere verruiming van het beleid. Toch denken wij dat het PEPP nog verder wordt uitgebreid. Dat heeft mede te maken met de diepe recessie in de eurozone en het grote risico dat de inflatie tijdelijk negatief wordt. We merken hierbij op dat we wat verbaasd zijn dat de ECB de kerninflatie stabiel ziet blijven ondanks de diepe recessie. Ook is de ECB opvallend positief over de economische groei na de zomer. Wij voorzien een iets minder sterk herstel.

Daar komt bij dat de overheden in de eurozone heel veel extra moeten lenen vanwege de coronacrisis. (Denk aan de omvangrijke steunmaatregelen en de sterk terugvallende belastinginkomsten.) Het PEPP is nu niet groot genoeg om het extra aanbod van schuldpapier op te kunnen ‘dweilen’.

Verdere daling lange rente verwacht

De lange rente is in juni wat gedaald. Mogelijk had dit te maken met toenemende zorgen over de mondiale coronapandemie.
Rentes en dollar-euro wat omlaag

We denken dat de lange rente verder zal dalen, nu het opkoop-programma PEPP is uitgebreid en naar onze verwachting verder wordt uitgebreid (mogelijk in september). We hebben onze ramingen iets aangepast: het laagste rentepeil wordt wat later bereikt dan we eerder aannamen. En ook voorzien we een kleiner renteverschil tussen Nederland en Duitsland.

Dollar op korte termijn wat sterker

In juni werd de euro eerst wat sterker om daarna weer terrein te verliezen ten opzichte van de dollar. Die stijging had te maken met aanvankelijk optimisme over de eurozone. Daarna waren de cijfers van de VS wat beter dan verwacht, waardoor de dollar kennelijk wat meer in trek raakte. De lockdown-maatregelen in de VS waren minder streng, waardoor de Amerikaanse economie minder is geraakt dan de Europese. Daarnaast neemt het aantal coronabesmettingen in delen van de wereld nog steeds toe. Daardoor maken beleggers zich meer zorgen over een mogelijke tweede coronagolf. In reactie daarop kunnen zij weer voor de dollar als veilige haven gaan kiezen. Verder is het sentiment jegens de euro wat verslechterd nu het onwaarschijnlijk is dat het Herstelfonds van de Europese Commissie in zijn huidige vorm zal worden aangenomen.

Tegen het eind van het jaar wordt de euro waarschijnlijk weer sterker ten opzichte van de dollar