Transportsector heeft grotere uitdagingen dan corona

door: Bart Banning

De coronacrisis gaat steeds meer pijn doen in de sector transport en logistiek. Maar de grootste uitdaging is de transitie rond duurzaamheid en automatisering.

“De lockdown was schrikken voor onze klanten in de transportsector”, zegt Demis van Loenhout van accountantskantoor Van Oers. “Zij waren de eersten waar we naar keken. In de agro, de bouw en de food gingen transport en logistiek gewoon door, maar andere delen, zoals het containertransport, liepen klappen op.”

Werk aan de winkel dus, want de accountant is de belangrijkste adviseur van transportondernemers, aldus onderzoek van branchevereniging TLN. “Ik ervaar dat ze op ons leunen”, vervolgt Van Loenhout. “Wij helpen in zaken waarover ondernemers zich zorgen maken, zoals plotselinge omzetdaling en druk op de kasstroom. Transportondernemers hebben niet altijd in de gaten waar hun winst wegvloeit.”

Aanvankelijk leek de coronacrisis mee te vallen voor de transportbranche. Die werd van ‘vitaal belang’ verklaard. Vrachtwagens tuften door en in de binnenvaart gingen de trossen los als vanouds. Het aantal ritten van Nederlandse ondernemers op Duitse snelwegen, een soort internationale maatstaf voor het wegtransport, liep terug met een bescheiden 2,6 procent. Vraaguitval werd echter gedempt door lagere dieselprijzen en minder files.

Van paniek was dan ook geen sprake, zo blijkt uit een peiling afgelopen voorjaar van TLN onder haar vijfduizend leden. Verreweg de meesten van hen (81 procent) verwachtten de crisis te overleven. De nering liep terug, maar droogde niet op. Het omzetverlies over de laatste drie maanden bedroeg een kwart ten opzichte van 2019. Ongeveer een derde had gebruikgemaakt van een steunmaatregel. Slechts vijftien procent was van plan om te snijden in het personeelsbestand.

De sector zal nog flink worden geraakt, waarschuwen insiders. In april tuimelde het aantal ritten van Nederlandse transportondernemers op Duitse snelwegen bijna vijftien procent (14,7 procent). Het ondernemersvertrouwen in de sector zakte afgelopen voorjaar van 1,6 naar -50,1, aldus het CBS.

“In volume zal de sector zes procent dalen”, voorspelt Bart Banning, sectorbankier transport en logistiek van ABN Amro. “De internationale supply chain is verstoord, de sector merkt dat ook. Nu valt het aantal faillissementen nog mee, maar de echte pijn komt in het laatste kwartaal van dit jaar. Pas volgend jaar gaat de weg weer omhoog, maar niemand weet hoe snel.”

“Ik denk dat er nog wel wat transportbedrijven zullen omvallen”, verwacht Lorenz van der Vliet (DRV). “Deze branche is kapitaalintensief, er is veel financiering en die zet druk op de cashflow. Banken bieden uitstel van betaling, maar leningen moeten uiteindelijk toch worden afgelost.”

Ondernemers moeten nu bovenop de bal zitten, waarschuwt Van der Vliet. “Soms houden ze amper vijftig euro per rit over. Een keertje te duur tanken en weg is de marge. Vermijd dure overuren en toeslagen. Rijd je internationaal, tank dan alleen in landen waar diesel goedkoop is. Overweeg om niet in nieuwe trucks te rijden als de oude nog goed presteren. Heb je lading voor acht adressen, combineer dan je een rit met adressen waar je ook nieuwe lading kan ophalen. Zo vermijd je lege kilometers.”

Het alternatief is samenwerken, kennis delen en krachten bundelen. Schaalvergroting gaat nog jaren door, verwacht Morren. “Het perspectief is er, maar vernieuwing is kostbaar en daarom ontstaan er steeds meer grote bedrijven. Sommige beheersen internationale ketens van transport en logistiek, inclusief de shipping. Die trekken vreemd kapitaal aan van participatiemaatschappijen.”

Ondernemers in transport en logistiek staan voor de uitdaging om thema’s als duurzaamheid en innovatie op te pakken, zegt ABN Amro-bankier Bart Banning. “Hier ligt een rol voor accountants, om ondernemers te begeleiden voorbij dit punt. Op korte termijn betekent dit het bepalen van de liquiditeitspositie; die is nu de belangrijkste component bij het overeind houden van het bedrijf.”

Dit is een onderdeel uit een groter artikel dat onlangs is geplaatst in de Accountant, het NBA-platform voor accountants en financials.

Lees het gehele artikel hier.

Het artikel is geschreven door Henk Vlaming in opdracht van NBA.