Headlines | Voorspelde golf van faillissementen in de bouw verdient nuancering

door: Madeline Buijs

Het aantal faillissementen in de bouw stijgt volgens bedrijfsdatabureau Altares Dun & Bradstreet in de periode oktober 2020 tot oktober 2021 met 250 procent ten opzichte van 2019. In totaal gaat het om 1.760 bouwbedrijven. Dat is aanzienlijk meer dan in 2013, het dieptepunt van de vorige crisis in de bouw.

Insight:
De afgelopen maanden is inderdaad al een toename aan faillissementen in de bouw te zien. In het eerste halfjaar van 2020 gingen er 242 bouwbedrijven failliet; 5 procent meer dan in dezelfde periode in 2019. In onderstaande grafiek is te zien dat sinds eind 2018 het aantal faillissementen weer licht toeneemt, maar nog steeds op een laag niveau ligt.

Toch is het echter onwaarschijnlijk dat het door Altares Dun & Bradsheet voorspelde aantal faillissementen in de bouw op zo’n korte termijn wordt gehaald. In dezelfde grafiek is namelijk te zien dat het aantal faillissementen traag reageert op de economische ontwikkelingen. De piek van het aantal faillissementen in de bouw werd halverwege 2013 bereikt, terwijl de bouwproductie al in 2009 kromp.

Dat faillissementen lange tijd kunnen worden voorkomen, komt doordat bedrijven er eerst alles aan doen om de financiële gevolgen van een economische krimp te beperken door snel afstand te doen van flexibel personeel en te snijden in andere kosten. Minstens zo belangrijk is dat de bouw wordt gekenmerkt door langjarige projecten, waardoor de sector niet direct veel last heeft van een eventuele vraaguitval, en zijn de orderportefeuilles overigens in ieder geval op dit moment nog steeds goed gevuld. Omdat de effecten van een economische neergang naar verwachting dus pas later te zien zijn, is het niet realistisch om aan te nemen dat het aantal faillissementen vanaf het vierde kwartaal van 2020 al extreem stijgt.

Een ander punt is dat zich in het recente verleden nooit zo een sterke stijging van het aantal faillissementen heeft voorgedaan als door Altares Dun & Bradstreet wordt voorspeld. De sterkste stijging van het aantal faillissementen was de toename van 67 procent in 2009, zoals in bovenstaande grafiek te zien is. Het is weliswaar lastig om de huidige economische omstandigheden te vergelijken met de crisis van de periode 2009-2013, maar voorlopig is er geen aanleiding voor grote somberheid. Gezien het karakter van de sector, de steunmaatregelen van de overheid, het feit dat de bouwplaatsen tijdens de ‘lockdown’ open konden blijven en de grote vraag naar met name nieuwe woningen is onze verwachting dat het aantal faillissementen niet heel sterk uit de pas gaat lopen in vergelijking met eerdere economische crises.

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Meer informatie: