Headlines | Eerste tekenen herstel nieuwbouwwoningen

door: Madeline Buijs

De markt voor nieuwe koopwoningen blijft doorgroeien. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) steeg het aantal verkochte nieuwe koopwoningen in het tweede kwartaal van 2020 met 8 procent. De prijzen van deze woningen stegen met 9 procent. De toename van nieuwe woningen op de huurmarkt laat nog te wensen over.

Insight:
Voor het eerst sinds eind 2017 veren de verkopen van nieuwe woningen weer op. De verkopen lopen parallel aan de ontwikkeling van de afgegeven vergunningen voor nieuwe koopwoningen, zoals in onderstaande grafiek is te zien. Nu het aantal afgegeven vergunningen weer licht toeneemt, nemen zoals gewoonlijk ook de verkopen weer toe. Het herstel is in de grafiek nog maar beperkt zichtbaar, omdat in de grafiek een voortschrijdend gemiddelde is gebruikt.

Sterk oplopende bouwkosten vormen een belangrijke oorzaak voor de afname van de nieuwverkopen en afgegeven vergunningen in de afgelopen jaren. Sinds 2018 stegen de bouwkosten jaarlijks met zo’n 9 procent. Het werd hierdoor voor bouwers minder rendabel om nieuwe woningen te bouwen, ondanks het aanhoudende tekort op de woningmarkt. Alleen op grote, relatief dure nieuwbouwwoningen was nog marge te behalen.

In de tweede helft van 2019 kreeg de nieuwbouwmarkt bovendien nog een extra tik als gevolg van de brede en generieke maatregelen van de overheid om de stikstofproblematiek het hoofd te bieden. Door recente verruimingen van de stikstofmaatregelen voor de bouwsector is het nu echter weer mogelijk om vergunningen voor nieuwe woningen af te geven, wat leidt tot meer verkopen. De eerder opgebouwde tekorten worden daarmee weer ingehaald.

Deze positieve ontwikkeling blijft echter beperkt tot de koopwoningmarkt. In het eerste kwartaal nam het aantal afgegeven vergunningen voor nieuwe huurwoningen nog met 4,2 procent af in vergelijking met een jaar eerder. De huurmarkt is belangrijk, zeker in tijden van crisis. Zoals in onderstaande grafiek te zien is, is de nieuwbouw van huurwoningen minder volatiel dan die van koopwoningen. We kunnen daarom pas echt juichen als er ook meer vergunningen voor nieuwe huurwoningen worden afgegeven.

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Meer informatie: