Geen zomerstilte in graanmarkten

door: Casper Burgering

Overdaad schaadt. Dit zie je veel terug in grondstofmarkten. Door een structurele onbalans in vraag en aanbod komen op den duur veel problemen aan de oppervlakte. Om een paar te noemen…
Overaanbod zet druk op de prijzen, het ondermijnt de winstgevendheid, het verlaagt de investeringsdrang en het raakt de inkomensontwikkeling van veel werknemers. Het brengt het voortbestaan in gevaar van kleinere spelers en het helpt zeker niet in de strijd tegen de milieu-uitdagingen waar we voor staan. Ook heeft het een destabiliserende werking op wereldhandelsrelaties.

ICG, FAO & USDA
De International Grains Council (IGC) noteert een toename van de voorraden van 20 miljoen ton in de graanmarkt in het seizoen 2020/21. Deze toename komt echter vooral voor rekening van tarwe. In deze markt stijgen de mondiale voorraden met 16 miljoen ton in 2020/21, aldus de IGC. Het geeft aan dat de tarwemarkt nog lang met overaanbod te maken krijgt. Ook de Food & Agriculture Organiszation (FAO) en het ministerie van Landbouw in de Verenigde Staten (de USDA) gaan in hun projecties uit van een mondiaal overaanbod van tarwe.

De USDA publiceerde vorige week zijn kwartaalrapport met areaal- en voorraadprognoses voor tarwe, maïs en sojabonen. Het totale ingezaaide areaal in de VS kwam in alle categorieën lager uit. Het rapport stemde investeerders optimistisch en de prijs veerde in de tarwe-, maïs- en sojabonenmarkt op.

Voor de maïsmarkt waren de cijfers van het USDA helemaal verbluffend. Daar nam het areaal af met 5 miljoen hectare ten opzichte van de aanplantintenties uit het vorige kwartaalrapport van maart. Desondanks is het nog steeds een stijging van het totale areaal ten opzichte van 2019 met 3%. De voorraad van maïs komt volgens het USDA daarmee boven de vorige schatting van maart uit. Dit komt vooral doordat de export van de VS een stuk lager ligt en de productie van ethanol scherp is gedaald. Het wegvallen van de vraag door Covid-19 blijft de markt tarten.

Geen rustige zomer
Onbalans vinden we dus vooral in de tarwemarkt in het seizoen 2020/21. Volgens de IGC, de FAO en de USDA is het verschil tussen vraag en aanbod in de sojabonenmarkt marginaal, terwijl de meningen over de balans in de maïsmarkt uiteen lopen. Dit betekent dat we zomerstilte kunnen vergeten en onruststokers ruim baan hebben. Denk aan een mogelijke tweede golf Covid-19, een nieuw hoofdstuk in de handelsoorlog, een diepere mondiale recessie en natuurlijk het weer.
Mijn rustige zomer…
Ik heb met veel plezier sinds eind september vorig jaar 40 columns geschreven voor de Financiële Telegraaf, met in totaal zo’n 17.500 woorden. Het is tijd voor een korte pauze. De komende drie weken ga ik genieten van relatieve zomerstilte. Op 3 augustus hoop ik weer columns op deze plek te plaatsen. Ik wens jullie een goede vakantietijd en ook veel zomerstilte toe!

Deze column heeft op 6 juli in de Telegraaf gestaan onder de titel: Onbalans in de tarwemarkt