Focus op goud – USD 2.000 per ounce binnen handbereik

door: Georgette Boele

  • Goud op volle kracht naar recordhoogte
  • De sterren staan gunstig voor verdere stijging goudprijs…
  • Een lagere dollar, agressief monetair beleid, ultra lage rentetarieven, negatieve Amerikaanse reële rente, fiscale stimulus en vooruitzichten vanuit technische analyses ondersteunen allemaal de goudprijs
  • Toch blijft de positionering extreem, dit kan de volatiliteit bevorderen
200728-Focus-op-goud-1.pdf (97 KB)
Download

Inleiding – Zal de goudprijs records breken?

Op 9 juli publiceerden wij onze Gold Watch – Gold gains from global stimulus measures. In dit rapport hebben we onze goudprijsvoorspellingen herzien omdat de cruciale technische weerstand van USD 1.800 per ounce werd gebroken. Gisteren werd het record van USD 1.921 per ounce van 6 september 2011 gepasseerd en vannacht bereikte de goudprijs zelfs USD 2.000 per ounce op de futuresmarkt (eerste contract). Maar wat gaat de toekomst brengen?

Sterren staan gunstig voor verdere stijging goud

Met het gunstige beleggersklimaat voor de goudprijs ligt een serieuze test van het psychologische niveau van USD 2.000 nu binnen handbereik. Daar zijn verschillende redenen voor.

Ten eerste is de Amerikaanse dollar sinds begin juli gedaald. Een constructiever sentiment op de financiële markten heeft geleid tot een lagere vraag naar de dollar als veilige haven. Daarnaast schuwen beleggers de dollar vanwege de spanningen tussen de VS en China en de aanstaande presidentsverkiezingen. Bovendien speelt de aanpak van de COVID-19 in de VS een rol bij de dalende dollar. Tot slot is de versoepeling van het monetaire beleid door de Fed een cruciale drijfveer voor de zwakte van de dollar.

Ten tweede is het beleid van de centrale banken een sterke aanjager van hogere goudprijzen. De officiële rentetarieven liggen in een groot aantal landen dicht bij nul en zullen in onze prognoseperiode waarschijnlijk niet stijgen. Bovendien hebben de meeste centrale banken een kwantitatieve versoepeling aangekondigd. Zo is de Fed begonnen met een onbeperkt aantal QE’s. Ook de BoJ en de ECB hebben grote QE-programma’s. Dit klinkt als muziek in de oren van gouden bugs nu het geld de markt overspoelt en de valuta’s beginnen te dalen.

Ten derde is er in een aantal landen negatieve rentes (officiële en/of staatsobligatiekoersen). Goud betaalt geen rente. Negatieve rentes zijn dus een andere grote steun voor de goudprijs, vooral ten opzichte van de euro.

Ten vierde heeft de VS weliswaar geen negatieve officiële rentes of rendementen op staatsobligaties, maar de nominale rentes, gecorrigeerd voor de inflatieverwachtingen (reële rentes) zijn wel degelijk negatief. Zolang de verwachting bestaat dat de Fed overgaat op een vorm van rentecurvebeheersing, is de opwaartse trend van de Amerikaanse schatkistrente beperkt. Als beleggers zich dus zorgen maken over de inflatie op de langere termijn, dan zal dit zichtbaar zijn in de inflatieverwachtingen en de negatieve Amerikaanse reële rendementen. Bill Diviney, onze Amerika econoom verwacht een relatief stabiel rendement van Amerikaans staatspapier. En geen stijging van de inflatie, vanwege het negatieve effect van de pandemie op de economie. Wij denken dus dat deze drijvende kracht minder invloed heeft in de toekomst.

Ten vijfde zijn de regeringen begonnen met grootschalige fiscale stimulering om de economie te ondersteunen. Als gevolg daarvan zijn de begrotingstekorten in een groot aantal landen aanzienlijk gestegen. Deze ontwikkeling heeft sommige investeerders nerveus gemaakt, vooral in combinatie met de aanzienlijke hoeveelheid stimulerende maatregelen van het monetaire beleid. Als gevolg daarvan hebben beleggers goud gekocht. Beleggers maken zich zorgen over een mogelijkheid hogere inflatie in de toekomst. Wij maken ons daar echter geen zorgen over.

Tot slot zijn de technische vooruitzichten positief. Beleggers zagen elke dip in de goudprijs als een koopkans. Nu is de psychologische weerstand van USD 1.800 per ounce gebroken en is het record van USD 1.921 gepasseerd. Nu ligt het belangrijke psychologische niveau van USD 2.000 per ounce binnen handbereik. Een eerste test was vanochtend al.

Bullish outlook … maar potentiële volatiliteit door positionering

Zoals reeds gesteld staan de sterren gunstig voor de goudprijs; het momentum is zeer positief. Maar we maken ons ook zorgen over ingenomen posities. Speculanten hebben tijdelijk hun posities verlaagd, maar andere beleggers zijn blijven kopen. De speculatieve posities zijn aanzienlijk en ook de posities in ETF’s staan op een historisch hoogtepunt. Als het beleggerssentiment verslechtert, zullen sommige van deze posities waarschijnlijk worden gesloten. Dit zal leiden tot een hogere volatiliteit van de goudprijs. Wij verwachten nog steeds een aanzienlijke correctie van de goudprijs in deze risicovolle omgeving, zeker wanneer de dollar weer in kracht groeit. Het is waarschijnlijk dat deze correctie van korte duur zal zijn. Het zal een buy-on-dips zijn voor beleggers die graag willen instappen. Na een dergelijke correctie kunnen de prijzen weer stijgen. Het is waarschijnlijk dat de goudprijs op korte termijn USD 2.000 per ounce zal testen. Dit zal waarschijnlijk gevolgd worden door winstnemingen. We veranderen onze goudprijsvoorspelling dus niet.