Eerste stikstofhobbel lijkt genomen

door: Madeline Buijs

Met het eindadvies van het adviescollege Remkes over de stikstofproblematiek, de kabinetsreactie daarop en de boeren die vorige week weer voor het Binnenhof stonden te demonstreren, is het stikstofdebat weer actueel.

Nog steeds ontevreden partijen dus, maar voor de bouw is er na lange tijd gelukkig wat positiefs te melden in dit dossier. Het aantal afgegeven vergunningen voor nieuwe woningen daalt namelijk al een paar maanden niet meer. In de periode november 2019 – april 2020 steeg het aantal afgegeven vergunningen voor nieuwe woningen met 2,1 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Over heel 2019 was er nog een daling van 16,3 procent te zien.

De toename is deels te danken aan de wachtrij in de aanvragen die eerder is ontstaan. De vergunningverlening voor nieuwe woningen heeft in de tweede helft van 2019 deels stilgelegen tot het kabinet met versoepelingen kwam. Zo heeft de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen ruimte gecreëerd voor de bouw van nieuwe woningen. Dit is inmiddels terug te zien in het aantal afgegeven vergunningen.

Nu het kabinet heeft aangegeven de uitstoot tijdens de bouwfase van kleinschalige projecten van de stikstofeisen vrij te willen stellen, kan dit de woningbouw een verder zetje in de goede richting geven. Woningbouw heeft namelijk vooral stikstofuitstoot tijdens de bouw.

Dit betekent niet dat de zorgen wat betreft stikstof voorbij zijn. Voor de utiliteitsbouw zijn geen maatregelen genomen om stikstofruimte te creëren. Het aantal vergunningen voor nieuwe gebouwen daalde in de periode november 2019 – april 2020 dan ook met 11,7 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

Ook voor de infrasector blijft stikstof nog knellen. Het adviescollege Meten en Berekenen Stikstof heeft zich gebogen over de rekenmethode van stikstofuitstoot en is tot de conclusie gekomen dat de stikstofuitstoot van wegen niet goed wordt gemeten. Dit zou volgens het adviescollege gelijk getrokken moeten worden met andere activiteiten, waardoor de stikstofuitstoot van wegen over een veel groter gebied in kaart moet worden gebracht. Dat kan wel eens nadelige gevolgen voor de infrabouwers hebben.

De stikstofproblemen voor de woningbouw lijken voorbij, maar die voor utiliteitsbouw en infra zijn nog levensgroot.

Deze column verscheen eerder in Cobouw op 7 juli 2020