Binnenvaartbedrijven nu beter bestand tegen crisis

door: Bart Banning

Individuele binnenvaartbedrijven hebben in zijn algemeenheid tot op heden minder last van de coronacrisis dan ze ruim tien jaar terug hadden van de kredietcrisis. Bij ABN AMRO merken ze dat klanten uit de sector er helemaal niet zo slecht voor staan.

Dat vertellen Gerard Pols, directeur Binnenvaart Nederland, en Bart Banning, sectorbankier Transport & Logistiek, in een exclusief interview met de Binnenvaartkrant.

“We hebben met z’n allen ook wel degelijk geleerd van de vorige crisis”, zegt Gerard Pols. “We financieren tegenwoordig minder zwaar dan in die periode. Gecombineerd met de lagere rente van dit moment en de recente goede jaren waarin ondernemers buffers hebben kunnen opbouwen, zijn de meeste bedrijven gewoon gezond.”

“De digitalisering binnen de bank is veel verder dan toen. De informatie die we hebben over klanten is veel beter en actueler”, aldus Bart Banning. “Ook zonder dat we de klant spreken. Actuele data met betrekking tot het inkomend en uitgaand betalingsverkeer geven veel informatie. Als er signalen zijn dat daar behoefte aan is, gaan we het gesprek aan. Proactief om te zien hoe we kunnen helpen.”

Lucht en tijd

De steun die de Nederlandse banken hebben gegeven aan bedrijven uit alle sectoren werkt in de meeste gevallen om de eerste klap op te vangen. Al snel na de coronamaatregelen van de Nederlandse overheid besloten banken ondernemers met een krediet tot 50 miljoen euro zes maanden uitstel te geven van aflossingen. ABN AMRO gaf diezelfde ruimte voor de rentebetalingen.

Dat geeft lucht. En tijd om eventueel maatregelen te treffen. “Nu kijken we samen met individuele klanten hoe het na 1 oktober verder moet”, zegt Gerard Pols. “Bij ons team zijn tot op heden nog geen aanvullende aanvragen gedaan voor extra financiering “Corona” gerelateerd, gesteund door de overheid.”

“Dat geeft aan dat de snelle actie heeft voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen kwamen”, aldus Banning. “Maar het is uitstel. Uiteindelijk moet je in de toekomst wel weer rente en aflossingen gaan betalen. Dus je moet nu al kijken hoe je in staat bent dat te doen. Laten we de tijd nu goed gebruiken en ook nadenken wat we verwachten van de marktontwikkelingen, van de vrachtprijzen en van de liquiditeit van je bedrijf. Vertaal dit naar scenario’s. Elke ondernemer is daar nu mee bezig, als het goed is. Communiceer daar ook tijdig en transparant over met je bank. Wat heb je nodig? Hoe kunnen we helpen. Wacht daar niet mee tot de laatste week van september.”

Er hebben zich bij de bank al ondernemers gemeld die nu weer willen starten met betalen. “Dat doen we niet”, aldus Pols. “We stellen het bewust uit tot 1 oktober. Dan kun je de komende maanden aankijken, want de economie en markt kunnen best nog verder verslechteren.”

Degenen die dat willen en het zich kunnen veroorloven, mogen het uitgestelde bedrag in oktober meteen betalen. Bij de meesten zal het bedrag over langere termijn worden uitgesmeerd; tot maximaal het einde van de financiering. Uitgangspunt is wel dat men zich houdt aan de voorwaarden die de bank aan dit uitstel van de rente en aflossing heeft gesteld, zoals het niet mogen doen van dividendbetalingen en ook geen rente en aflossingen op door derden verstrekte leningen.

Lockdown

“Voor 2020 verwachten we nu dat de Nederlandse economie als geheel een krimp doormaakt van iets meer dan 5 procent. Die prognose is iets neerwaarts bijgesteld; vlak na het begin van de coronacrisis rekenden we op net iets onder de 4 procent”, schetst Banning als kader de visie van het Economisch Bureau van ABN AMRO op de macro-economie. “De economische vooruitzichten voor 2021 zijn naar boven bijgesteld; van 2,2 naar 2,8 procent groei. Logisch: als je een zwaardere dip voor dit jaar verwacht, komt het herstel daarna wat hoger uit.”

Er zijn behoorlijke verschillen binnen Europa te zien: Nederland en Duitsland worden minder getroffen dan Italië, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk. “Dat heeft onder meer te maken met de relatief milde lockdown in Nederland en Duitsland tegenover de harde lockdown in die landen. Ook zijn de Zuid-Europese landen voor hun BBP voor een groot deel afhankelijk van de toerisme. Een deel van het seizoen is weggevallen. Aan de andere kant is de digitale positie van Nederland veel steviger ontwikkeld. Thuiswerken en dat soort zaken ging zodoende soepeler en e-commerce deed het afgelopen maanden razendgoed.”

Voor transport en logistiek voorziet ABN AMRO een omzetdaling van 7 procent in 2020. Het herstel in 2020 wordt op 4 procent ingeschat. Banning nuanceert dat de economen rekenen met diverse scenario’s. De schade hangt voor een belangrijk deel af van de duur van de coronamaatregelen en het herstelvermogen van ons omringende landen.

Lees hier het hele interview dat vorige week is geplaatst in de Binnenvaartkrant (pagina 2 en 13)