Krijgt de woningstarter weer een kans?

door: Madeline Buijs

De Nederlandse woningmarkt reageert met vertraging op de economische ontwikkelingen. Als het economisch slecht gaat, heeft dat negatieve gevolgen voor de woningmarkt. En als het economisch goed gaat, geldt het omgekeerde. Dat hebben we de afgelopen jaren ook gezien. Het ging economisch heel goed, de woningprijzen- en huren stegen hard en bereikten zelfs recordhoogten.

Nu de coronacrisis in alle hevigheid losbarst, valt mij iets op. Vanuit verschillende plekken wordt nadrukkelijk aangegeven dat er vooral niets aan de hand is op de woningmarkt. Afgezien van het feit dat het nu wel erg vroeg is om dat te concluderen, wordt voorbijgegaan aan het feit dat de stijgende woningprijzen- en huren van de afgelopen jaren niet voor iedereen gunstig waren. Voor starters was het moeilijk om aan een woning te komen. Voor hen kan een woningmarkt in rustiger vaarwater juist gunstig zijn.

Om wat meer gevoel bij de ontwikkelingen te krijgen, ben ik de cijfers op huizensite Funda gaan volgen. Op Funda staan zowel woningen te koop als te huur. Wat opvalt, is dat het aantal appartementen dat te huur staat sinds 6 april met 18 procent is gestegen. Vermoedelijke redenen zijn expats die naar hun land van herkomst vertrokken toen de grenzen werden gesloten en het gebrek aan toeristen waardoor Airbnb-appartementen leeg zijn komen te staan. Die worden nu te huur aangeboden voor langere periodes.

Cijfers van verhuurplatform Pararius bevestigen dit beeld, aangezien het aanbod vooral in de grote steden stijgt en het bovendien vaak om gemeubileerde appartementen gaat. In Amsterdam nam het aantal te huur staande woningen met 22 procent toe sinds 6 april. In Den Haag – waar veel expats wonen – is de stijging ruim 20 procent. Landelijk nam het aantal te huur staande appartementen op Pararius met 13 procent toe.

Starters op de woningmarkt kunnen hiervan profiteren. Zij zijn meestal aangewezen op een huurwoning, want voor kopen ontbreekt het ze aan middelen. De sterke stijging van het aanbod huurappartementen zorgt ervoor dat er meer woningen voor starters beschikbaar zijn. Maar misschien nog wel belangrijker is de economische wet die zegt dat de prijs daalt wanneer het aanbod toeneemt. Daardoor kan wonen voor starters ook weer wat betaalbaarder worden.

Deze column verscheen eerder in Cobouw op 2 juni 2020