FX Weekly – Hoe hoog kan EUR/USD stijgen?

door: Georgette Boele

In deze publicatie: EUR/USD is uit de krappe bandbreedte gebroken. De ECB verruimt haar beleid nog verder en de euro stijgt. Het volgende belangrijke niveau in EUR/USD is 1,15. Wij denken dat het nog te vroeg is voor een stijging richting 1,15 en verwachten eerst een daling van de euro op de korte termijn. Aan de stijging van de Canadese dollar komt mogelijk snel een einde.

200604-FX-Weekly-NL-final.pdf (141 KB)
Download

EUR/USD breekt uit de krappe bandbreedte

In de periode van begin april tot 28 mei, bewoog de koers van EUR/USD nauwelijks. EUR/USD zat voor het grootste deel van de tijd in een krappe bandbreedte van 1,0750 tot 1,1000. Op 28 mei is daar verandering in gekomen. Toen kwam de Europese Commissie met een geloofwaardig plan (Next Generation EU, zie onze Engelstalige Global Daily). Hierdoor zijn beleggers minder bezorgd over de regionale economische groeivooruitzichten. Daarnaast zijn beleggers positiever over de vooruitzichten van de gehele eurozone. Sinds 28 mei zit de euro in de lift ten opzichte van de Amerikaanse dollar, de Japanse yen, de Zwitserse frank en het Britse pond. EUR/USD is uit de krappe bandbreedte gebroken en heeft een aantal belangrijke technische niveaus uitgenomen.

De ECB verruimt haar beleid nog verder

Vandaag besloot de ECB om het monetaire beleid verder te verruimen. Ze verhoogde het pandemie-opkoopprogramma (oftewel PEPP) met EUR 600 mld. Dit opkoopprogramma is in het leven geroepen om de economische gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. De ECB kondigde aan dat de looptijd van het PEPP is verlengd van eind 2020 naar het midden van 2021. Het merendeel van de analisten was uitgegaan van een verhoging van EUR 500 mld. Wat heeft dit voor invloed op de euro? Meer monetaire verruiming zorgt voor meer optimisme onder beleggers. Beleggers zijn nu iets positiever over de vooruitzichten over de economie van de eurozone dan een paar weken geleden. Dus ze hebben na de ECB-meeting euro’s gekocht.

Hoe hoog kan EUR/USD stijgen?

De koers van EUR/USD kan stijgen tot ongeveer 1,15. Maar we denken dat een stijging richting 1,15 nog even op zich laat wachten. Hier is een aantal redenen voor. Ten eerste denken we dat beleggers opnieuw risico gaan mijden. Beleggers houden momenteel te weinig rekening met de zwakte van de economie en de komende winstdalingen bij bedrijven. Het herstel is waarschijnlijk langzaam en neemt eerder de vorm aan van een U dan van een V, zoals beleggers nu verwachten. Als het beleggerssentiment verslechtert, zullen beleggers veiligehavenmunten zoals de Amerikaanse dollar kopen en euro’s verkopen. De speculatieve net-long euro posities op futuresmarkten zijn aanzienlijk gestegen. We denken dat beleggers winst zullen nemen op deze net-long euro posities. Ten tweede moeten alle lidstaten het voorstel voor het Europees Herstelfonds van de Europese Commissie goedkeuren. Dat kan nog een moeilijke opgave worden. Het voorstel kan afgezwakt worden. Onzekerheid over goedkeuring van het voorstel door alle lidstaten en het risico dat het voorstel wordt afgezwakt, zijn negatief voor de euro. Dus we zijn nog steeds van mening dat de koers van EUR/USD op korte termijn gaat dalen.

Aan de stijging van de Canadese komt mogelijk snel een einde

In maart daalde de Canadese dollar met rond 10%. Dit kwam door de paniek op de financiële markten. Daarnaast lieten de olieprijzen een scherpe daling zien. Op 23 maart veranderde het sentiment op financiële markten. De Fed kondigde een ongelimiteerd opkoopprogramma aan. Ook de centrale bank van Canada verruimde haar monetair beleid. De beleidsrente werd in verschillende stapjes met een totaal van 150 basispunten verlaagd. Daarnaast startte zij een opkoopprogramma. De omvangrijke monetaire verruiming door centrale banken en de steunpakken van overheden hebben gezorgd voor een aanzienlijke verbetering van het beleggerssentiment. De Amerikaanse dollar als veilige havenmunt is gedaald, terwijl cyclische munten zoals de Canadese dollar zijn gestegen. Sinds maart is de Canadese dollar dus flink hersteld. Zal dit herstel doorzetten? Wij denken dat de Canadese dollar op korte termijn gaat dalen. Daar hebben wij een aantal redenen voor. Ten eerste verwacht onze olieanalist een lagere olieprijs. Dit is negatief voor de Canadese dollar. Ten tweede verwachten we dat beleggers opnieuw risico gaan mijden. Dan kopen ze weer de Amerikaans dollar en verkopen ze de Canadese dollar. Later in het jaar verwachten we wel opnieuw een herstel in de koers van de Canadese dollar.