Logistieke innovatie in het DNA van 3PL

door: Bart Banning

Bovenstaande titel past uitstekend in de nieuwe uitgave van de 3PL metrokaart van Nederlandse logistieke bedrijven. Binnen de logistieke sector heeft juist deze groep bedrijven zich continu doorontwikkeld.

Vaak decennia geleden gestart als pure wegtransporteur, en inmiddels doorgegroeid naar allround nationaal of internationaal logistiek dienstverlener. Deze groep bedrijven is van groot belang voor de professionaliteit van de Nederlandse logistieke sector. Zij spelen pro actief in op de steeds veranderende logistieke behoefte van hun klanten op basis van visie en daadkracht.

Kern achter deze ontwikkeling is de gedrevenheid om toekomstgericht bezig te zijn met het vak logistiek. Met de strategische positionering en groei van opdrachtgevers als basis. Daar blijft groeiende behoefte aan complexe logistieke diensten en geografische netwerken, naast omvang van passende capaciteit. Dit heeft geleid tot een sterke consolidatieslag en de bedrijfsnamen die u herkent in de 3PL metrokaart.

Zij weten dat schaalomvang alleen geen enkele garantie beidt voor toekomstbestendigheid. De technologische en digitale revolutie zetten bedrijven in een nieuwe tijd. Hier raken we het DNA van echte ondernemers op zoek naar toegevoegde waarde. Vandaag weten wat er morgen gevraagd wordt. Vertaald naar de 3PL omgeving betekent dit het continu bezig zijn om de logistieke professionaliteit te perfectioneren, met oog voor financieel rendement dat toekomstige investeringen mogelijk maakt. Zodat de logistieke operatie voor hun klanten steeds weer sneller, efficiënter, en ook op meer duurzame wijze kan worden uitgevoerd.

Innovatie is hierbij het centrale thema. Het gaat om de wijze waarop logistieke capaciteit iedere dag weer slimmer wordt benut. Technologie en digitalisering zijn een belang hulpmiddel voor innovatie. Cruciaal hierbij is het vermogen van uw organisatie, uw mensen om te innoveren. Onderzoek leert dat technologische of digitale innovaties succesvol zijn door aandacht voor sociale innovatie. Hierbij gaat het om de wijze waarop het werk en de samenwerking tussen werknemers wordt georganiseerd om ruimte te bieden voor innovatieve initiatieven.

Binnen de logistieke sector hebben met name 3PL bedrijven innovatie hoog op de agenda staan. In een wereld met vele concurrenten is dit voor hen een cruciale factor voor de toegevoegde waarde én continuïteit van hun bedrijf. Dit gaat nieuwe kansen geven. Alle aandacht gaat nu terecht uit naar het overleven van de corona crisis. Maar mogelijk leiden tot een heroriëntatie op onderlinge afhankelijkheden in bestaande supply chains, of tot vormen van deglobalisering.

Het ‘post corona nieuwe normaal’ geeft nieuwe keuzes en uitdagingen die een leidende en innovatieve rol vragen, ook van logistieke partners. Voor 3PL bedrijven de kans om de volgende stap richting strategisch partnership te maken.

 

Dit artikel is onlangs gepaatst bij de publicatie van de 3PL Metrokaart 2020, uitgegeven door Supply Chain Magazine