FX Weekly – De spanningen tussen de VS en China lopen op

door: Georgette Boele

In deze publicatie: Maar financiële markten reageren nauwelijks. De impact van COVID-19 heeft meer de aandacht onder beleggers. De Chinese yuan (CNY) reageert wel op de toegenomen spanningen. De yuan is iets gezakt en kan nog wat verder zakken. Onze raming voor dollar/yuan voor eind van 2020 staat op 7,2.

200528-FX-Weekly-NL-Final.pdf (139 KB)
Download

Spanningen tussen de VS en China lopen op

De spanningen tussen de VS en China nemen weer toe. De VS laten er geen gras over groeien. De Amerikaanse presidentsverkiezingen van november komen snel dichterbij. President Trump lijkt er alles aan te doen om de aandacht af te leiden van zijn eigen falen. Hij is in ieder geval uitgesproken over de rol van China in de COVID-19-crisis. En hij heeft ook een duidelijke mening over hoe China omgaat met minderheden, de status van Hong Kong en het handelsbeleid tussen de VS en China. Zijn uitspraken leiden geregeld tot reactie en irritatie van Chinese kant. Vorig jaar leek het erop dat de spanningen tussen de VS en China tijdelijk zorgden voor minder economische groei in beide landen. Nu lijkt het meer structureel van aard te zijn. Daarbij zet ontkoppeling tussen de beide grootmachten waarschijnlijk door.’

Maar financiële markten reageren nauwelijks

Hoe reageren de financiële markten op deze toegenomen spanningen? Over het algemeen weinig. De spanningen krijgen veel aandacht in de pers, maar de meeste beleggers op de financiële markten lijken zich nauwelijks ongerust te maken. Het negatieve effect van COVID-19 op de economie is waarschijnlijk vele malen groter dan het effect van deze spanningen. Beleggers denken dat de economie goed zal herstellen door de omvangrijke monetaire verruiming van centrale banken. Ze lopen hierop vooruit. Daar komt bij dat beleggers zo langzamerhand al gewend zijn geraakt aan de spanningen tussen de VS en China. Wij zijn veel voorzichtiger. We denken dat beleggers nog eens risico gaan mijden in de komende drie maanden. Beleggers zijn nu ook iets optimistischer over de eurozone omdat de Europese Commissie met een geloofwaardig plan is gekomen (Next Generation EU, zie onze Engelstalige Global Daily). De euro zit hierdoor in de lift. De Europese landen moeten dit voorstel wel unaniem goedkeuren. Dat kan nog een moeilijke opgave worden.

Behalve de Chinese yuan

Reageren de valutamarkten dan helemaal niet op de toegenomen spanningen? Jawel, de koers van de Chinese yuan staat onder druk. Vorig jaar toen de spanningen tussen de VS en China toenamen, daalde de yuan in vijf weken tijd met zes procent ten opzichte van de dollar. Het hoogste punt in USD/CNY (zwakste punt in de yuan) was 7,1876. Daarna herstelde de yuan zich. Sinds begin mei 2020 is de yuan opnieuw gedaald. De yuan is nu bijna 1,5% lager dan aan het begin van de maand. Dit is een relatief kleine beweging. Maar het niveau van de huidige koers van USD/CNY is wel belangrijk. USD/CNY ligt niet ver van het hoogste punt van vorig jaar. De Chinese munt is minder vrij verhandelbaar dan bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar of de euro. De Chinese autoriteiten drukken een stempel op de koersvorming van de yuan. De daling van de yuan lijkt een reactie te zijn op de toegenomen spanningen. Dus Chinese autoriteiten laten een daling van de yuan toe. Hoever de yuan gaat dalen, hangt ervan af of de spanningen verder toenemen. Wij verwachten een verdere gematigde daling dit jaar. Onze raming van USD/CNY voor het eind van 2020 staat op 7,20; een daling van de yuan van ongeveer 0,7% ten opzichte van het huidige niveau.