De financiële cocktail van de logistieke sector

door: Bart Banning

Vorige week donderdag 14 mei vond het online Finance Event van Nieuwsblad Transport in samenwerking met ABN AMRO en Grant Thorton plaats. Met onder meer Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek bij ABN AMRO en Maurice de Wilde, CFO Koopman Logistics.

Het eerste deel met als titel “de financiële cocktail van de logistiek sector” gaat in op ketenposities en de financiële status van logistieke bedrijven in de coronacrisis. Logistieke bedrijven zijn in financiële zin afhankelijk van een aantal factoren, die samen de ingrediënten zijn van een interessante, maar ook vaak uitdagende financiële cocktail.

Allereerst vanwege de kenmerkende ketenpositie die dit soort bedrijven innemen. Logistieke bedrijven hebben te maken met bewegingen voorwaarts én achterwaarts in de keten. Daarnaast zit de dominantie in de keten veelal bij de verladers; de logistieke behoefte van deze bedrijven is vaak bepalend voor de handelwijze van uw logistiek bedrijf. Ook zijn ketens de laatste jaren, zowel nationaal als internationaal steeds complexer geworden. Maar moeten tegelijkertijd ook kosten- en milieu efficiënt worden ingericht. En als laatste geldt dat als er ergens een hick up in de keten ontstaat zullen deelnemers in die keten dat direct merken. Dat geldt zeker ook voor logistieke bedrijven. Vanwege de koppeling van goederenstromen en financiële stromen heeft dat ook impact op de cash flow.

Ten tweede zijn logistieke bedrijven, met uitzondering van expediteurs vaak asset heavy bedrijven. Deze bedrijven maken intensief gebruik van assets als schepen, warehouses, terminals, trucks etc. In de meeste gevallen zijn deze assets door derden, banken en leasemaatschappijen, via lange termijn contracten gefinancierd. Met een maandelijkse of ieder kwartaal terugkerende cash-out als gevolg. Daar tegenover staat een cash-in die minder zeker is. Onder meer omdat er in de logistieke sector lang niet altijd met zakelijke contracten wordt gewerkt. Bij snel wijzigende economische omstandigehden kan dit leiden tot acute liquiditeitsproblemen.

Ten derde is logistiek een competitieve markt, met relatief lage marges. Hierdoor biedt de cashflow weinig ruimte om tegenvallende omstandigheden volledig op te vangen. Het kunnen matchen van inkomende financiële omzetstromen met uitgaande kostenstromen is onder normale omstandigheden onder controle. Echter, het wordt lastiger als de omstandigheden binnen de keten snel veranderen. Of zeer snel zoals onder de huidige Corona omstandigheden.

De financiële cocktail kan snel omslaan in een soort gifbeker. Het tast de financiële vitaliteit van bedrijven aan. Wat te doen in deze omstandiheden. In het eerste deel gaan wij hier dieper op in en krijgt u concrete, en waardevolle tips.

In deel 2 van het online Finance Event praten Sander Gunst, partner bij Grant Thornton en Co Busman, CFO Neele-Vat Logistics over riskmanagement door logistieke bedrijven en hoe zij zich kunnen voorbereiden op een volgende crisis situatie.

Via bijgaand link kunt u het event terugkijken.