Headlines | Coronacrisis kan impuls geven aan meer duurzaam goederenvervoer

door: Bram van Amerongen

Foto: Shutterstock

Als gevolg van de corona-uitbraak in Europa dalen de volumes van goederenvervoer. Vervoerders geven in Nieuwsblad Transport aan dat het spoor relatief weinig hinder ondervindt van de maatregelen die overheden hebben genomen om het virus in te dammen. Mogelijk zien partijen in de logistiek de trein nu als aantrekkelijk alternatief voor vrachtwagen en kiezen ze, ook na de coronacrisis, vaker voor vervoer spoor.

Insight:
De logistieke sector en de Nederlandse overheid worstelen al jaren met de overstap van wegvervoer naar vervoer per spoor of over water, de zogenoemde ‘modal shift’. Een lagere inzet van wegvervoer en meer vervoer per spoor en binnenvaartschip resulteert in minder CO₂-uitstoot en minder files op de weg. Het brandstofverbruik van treinvervoer en binnenvaart ligt aanzienlijk lager dan bij vervoer over de weg; een gemiddeld binnenvaartschip staat gelijk aan wel 150 vrachtwagens. Uit een recent rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM) blijkt echter dat van een grootschalige verschuiving van ‘modaliteiten’ de afgelopen jaren geen sprake is.

Het KiM geeft in zijn rapport diverse redenen aan waarom de gewenste verschuiving vooralsnog niet van de grond komt. Zo is het vervoer per trein of binnenvaartschip bij korte afstanden geen reëel alternatief. Daarnaast wordt vervoer per spoor vaak als minder betrouwbaar beschouwd dan wegvervoer. Dit komt onder andere doordat het spoorvervoer regelmatig met grote vertragingen te kampen heeft.

Nu op mondiaal niveau de gevolgen van de corona-uitbraak de logistiek bemoeilijken, is de noodzaak van multimodaal transport, het gebruik van meerdere logistieke modaliteiten, en samenwerking tussen verlader en vervoerder nog groter. Goederenvervoer per schip en trein kan zich nu bewijzen als goed alternatief. Beide modaliteiten hebben geen last van de diverse vervoersbeperkingen die van toepassing zijn op het wegvervoer. Goederentreinen hebben bijvoorbeeld niet te maken met grenscontroles en kunnen blijven rijden. Daarnaast zijn er minder transportbewegingen nodig om grote hoeveelheden te transporteren met weinig personeel. Dat vermindert het risico op overdracht van het coronavirus. Om die reden krijgen goederentreinen ruim baan wat leidt tot een betere vervoersprestatie.

Om het gebruik van verschillende transportmethoden te stimuleren zijn al eerder diverse initiatieven in gang gezet. Een voorbeeld is het onderzoek van Fontys Hogeschool Venlo en Hogeschool Rotterdam. De hogescholen hebben samen een model gebouwd dat bedrijven kunnen inzetten om meerdere modaliteiten, bijvoorbeeld binnenvaart en wegvervoer, af te wisselen. En het vergelijkbare Lean & Green Off-Road dat wordt ondersteund door de Topsector Logistiek waarbij samenwerking tussen ketenpartijen leidt tot een optimale inzet van vervoerscapaciteit, in dit geval via het spoor of de binnenvaart. Daarnaast heeft in maart van dit jaar een geslaagde co-creatiesessie plaatsgevonden, een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Topsector Logistiek en Logistieke Alliantie, waarin een groot aantal ketenpartners samen de concrete mogelijkheden voor een modal shift hebben besproken die in een digitale brownpaper zijn verwerkt.

Dergelijke initiatieven dragen bij aan een meer efficiënte en duurzame logistiek. Wellicht dat de ervaringen gedurende de coronacrisis het vervoer over spoor en water een extra impuls geven.

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Meer informatie: