Voorraadvorming geeft steun aan graanprijzen

door: Casper Burgering

De coronacrisis heeft veel invloed op de grondstof- en graanprijzen. Zo is de CRB-index – een representatieve indicator van de mondiale grondstoffenmarkten – sinds de escalatie van het coronavirus vanaf 20 januari met zo’n 30% gedaald. De graanprijzen stonden sindsdien ook onder druk, maar de daling is niet zo scherp geweest. De druk kwam vooral door het risico-avers sentiment onder investeerders in grondstofmarkten. Maar doordat de vraag naar sommige granen door onder meer voorraadvorming relatief stabiel bleef of zelfs toenam, bleef de daling in de graanprijzen nog relatief beperkt.

  • Tarwe: voorraadvorming houdt aan, maar aanbod van tarwe blijft goed
  • Maïs: lagere ethanolprijs levert verlies in de vraag naar maïs op
  • Sojabonen: lage prijs voor Braziliaanse sojabonen is voor China koopmoment
Short-Insight-Granen-apr-2020.pdf (341 KB)
Download

Coronavirus en olieprijsschok zorgen voor lagere graanprijzen

De abrupte risico-aversie onder beleggers vanwege het coronavirus heeft voor lagere graanprijzen gezorgd. Sinds de escalatie op 20 januari tot en met mid-maart zijn de graanprijzen met gemiddeld 13% gedaald. Deze daling is weliswaar fors, maar is nog relatief mild ten opzichte van andere grondstofprijzen. Zo daalden de prijzen van bijvoorbeeld olie met zo’n 65%, van gas (TTF) met 33% en die van metalen met gemiddeld 24%. De daling van de olieprijs heeft op twee manieren bijgedragen aan de druk op graanprijzen. Het heeft de bezorgdheid vergroot over de vraag naar maïs en sojabonen, aangezien deze grondstoffen ook worden gebruikt bij het maken van hernieuwbare brandstoffen, zoals ethanol. Daarnaast leidde de olieprijsschok op 9 maart tot een nog snellere exit van beleggers in grondstofmarkten. Vanaf mid-maart nam de vraag naar granen echter toe. Particulieren, bedrijven en landen gingen over tot het aanleggen van strategische voorraden. Hier profiteerde vooral de tarwemarkt van.

Tarwe: voorraadvorming houdt aan, maar aanbod blijft goed

De tarweprijs zat in een stijgende lijn tot en met 20 januari. De vraag naar tarwe bleef robuust in deze periode, terwijl het aanbod relatief krap was. Het stemde investeerders in deze markt optimistisch. Vanaf het moment dat echter de verspreiding van het coronavirus in China serieuze proporties aannam, daalde de tarweprijs. De zorgen en de onzekerheid over de impact op de mondiale economie dicteerde het sentiment in de tarwemarkt. De prijs veerde mid-februari nog even op nadat Australië bekend maakte dat de tarweoogst van het land naar een 12-jarig dieptepunt valt. De sterkere Amerikaanse dollar, de goede beschikbaarheid van tarwe en de onzekerheid over de gevolgen van het coronavirus kregen echter daarna de overhand en dit drukt de tarweprijs weer verder. De voorraadvorming van diverse landen houdt nog wel even aan de komende weken. Het oogstpotentieel in de VS blijkt echter boven verwachting en dit betekent dat er een flinke oogst aan zit te komen. Het aanbod van tarwe blijft dus voorlopig goed. Alleen het weer kan deze verwachting omgooien.

Maïs: lagere ethanolprijs levert verlies in de vraag naar maïs op

In het begin van dit jaar was het sentiment in de maïsmarkt nog goed. Met name het ondertekenen van de handelsdeal (fase 1) tussen de VS en China voedde het optimisme. Met de verspreiding van het corona-virus is de vraagverwachting echter naar beneden bijgesteld. De komende tijd blijft de maïsmarkt vooral in de ban van de olieprijs en het effect daarvan op de vraag naar maïs en het aanbod van ethanol. Door de scherp gedaalde olieprijs is de druk op de prijs van ethanol toegenomen. Dit maakt dat de productie van ethanol vanuit economisch opzicht veel minder interessant is geworden. De relatief lagere olie- en ethanolprijs levert uiteindelijk veel vraaguitval voor maïs op. De druk op de prijs van maïs komt ook voor een deel uit Zuid-Amerika. Daar is namelijk de oogst van grote exporteurs zoals Argentinië en Brazilië buitengewoon goed. De vraaguitval vanuit de ethanolmarkt en de voorlopig goede beschikbaarheid van maïs gaat verdere druk opleveren voor de prijs van maïs.

Sojabonen: lage Braziliaanse prijs is voor China koopmoment

De sojabonenhandel tussen de VS en China is nog niet echt op gang gekomen. In de handelsdeal (fase 1) tussen beide landen had China zich gecommitteerd om grotere hoeveelheden sojabonen vanuit de VS te kopen. De beloofde volumes in de deal blijven echter nog uit. China blijft namelijk een strategisch opkoper van veel grondstoffen en de prijs is hier de voornaamste prikkel. De depreciatie van de Braziliaanse real ten opzichte van de Amerikaanse dollar heeft Braziliaanse sojabonen aantrekkelijker gemaakt op internationale markten. Dit is voor China voldoende reden om meer Braziliaanse dan Amerikaanse sojabonen te blijven kopen. De Chinese honger naar sojabonen blijft, want het product is proteïnerijk en dus bij uitstek geschikt als veevoer. Nog steeds gaan er grote volumes sojabonen richting China. De problemen in de toeleverketen gaan echter toenemen met de verdere verspreiding van het coronavirus in zowel de VS als in Brazilië. Beide landen hebben gezamenlijk een aandeel van bijna 85% in de exportmarkt van sojabonen. Als het coronavirus deze stroom lam legt, dan wordt het moeilijk voor China om in zijn behoefte te blijven voorzien.