Visie op rente en euro – Ongekende verruiming door ECB en Fed

door: Nico Klene

  • Aankoopprogramma’s ECB en Fed enorm verhoogd
  • Geen verdere renteverlaging ECB
  • Lange rente gaat omlaag
  • Dollar sterker dan eerder aangenomen
Visie-rente-en-euro-apr20.pdf (215 KB)
Download

Centrale banken zijn in actie gekomen –  en hoe!

In twee stappen hebben de ECB en de Fed hun beleid ongekend sterk verruimd. De Fed heeft de beleidsrente afgelopen maand met liefst 150 basispunten verlaagd en de kwantitatieve verruiming enorm opgevoerd.

Ook de ECB heeft de kwantitatieve verruiming (het aankoop-programma van obligaties) enorm verhoogd. De beleidsrente, die al veel lager was dan in de VS, heeft zij echter niet verder verlaagd. Dat hadden wij begin vorige maand overigens wel verwacht. Wel heeft de Bank de voorwaarden voor haar TLTRO’s (speciale langetermijn-financieringstransacties) flink versoepeld. Zo is onder meer het minimale rentetarief voor TLTRO’s met 25 basispunten verlaagd. In specifieke gevallen kan deze rente nu 25 basispunten lager uitvallen dan de depositorente.

De ECB heeft de beleidsrente dus niet verlaagd. In ons basisscenario gaan we er niet meer van uit dat dit alsnog gaat gebeuren. Daarom hebben we onze ramingen voor de Euriborrentes wat verhoogd.

Overigens heeft de ECB uitgelaten bereid te zijn zo nodig nog meer maatregelen te nemen (“whatever it takes”).

Lange rente gaat omlaag

De lange rente is in maart opgelopen. We verwachten echter dat de lange rente weer omlaag gaat vanwege de fors grotere aankoopprogramma’s, de diepe recessie en de inflatie die over enige tijd weer negatief kan worden.

Er is trouwens ook opwaartse druk op de rente. Vanwege de omvangrijke stimuleringspakketten die overheden in Europa en de VS hebben opgetuigd, moeten zij veel meer geld lenen. Dat drijft de rente op. Bovendien verslechteren de overheids­financiën door de recessie.

We denken echter dat de neerwaartse effecten groter zijn. De aankoopprogramma’s zijn al heel sterk vergroot en de centrale banken hebben aangegeven nog méér te doen als dat nodig zou zijn. Verder verwachten we een diepe recessie in de eerste twee kwartalen van dit jaar. Ten slotte zal de kerninflatie, die in de eurozone al een aantal jaren te laag was, over enige tijd gaan dalen. Om de inflatie weer voldoende omhoog te brengen, zullen centrale banken lange tijd blijven verruimen.

Per saldo verwachten wij dat de lange rente in het tweede kwartaal weer duidelijk zal dalen. Vervolgens gaat de rente maar mondjesmaat omhoog.

Dollar eerst nog sterker

De dollar is vorige maand wat sterker geworden. De munt was opnieuw in trek als ‘veilige haven’. We denken dat dit even zo blijft. Weliswaar leverde de munt weer iets in, na de forse steunmaatregelen van de Fed en de Amerikaanse overheid, maar we denken dat dit tijdelijk is. Onrust (of zelfs paniek) komt vaak in golven. Dat kan het geval zijn wanneer ‘straks’ slechte macrocijfers worden gepubliceerd. De dollar zal dan enige tijd weer sterker worden.