Sterke prijsbeweeglijkheid in suiker, koffie en cacao

door: Casper Burgering

De prijsbeweeglijkheid van suiker, koffie en cacao is in het eerste kwartaal van 2020 relatief hoog. Voor een deel zijn de prijstrends te verklaren door de coronavirus crisis. De vraag is hierdoor zwakker, maar ook het aanbod staat onder druk door beperktere beschikbaarheid van arbeiders en transport. Maar dit is niet het enige wat de prijzen in deze markten hun richting geeft.

  • Suiker: lagere olieprijs zet suikerprijs stevig onder druk
  • Koffie: verhoogde marktdynamiek brengt sterk beweeglijke prijzen
  • Cacao: veranderlijk weer zorgt voor beweeglijke prijzen
Short-Insight-Softs-april2020.pdf (332 KB)
Download

Niet alleen coronavirus crisis verhoogd de prijsbeweeglijkheid

De prijsbeweeglijkheid in suiker en cacao bereikt piekniveaus in het eerste kwartaal van 2020. De koffiemarkt laat een afwijkend beeld zien. Daar is de prijsbeweeglijkheid gedurende het hele eerste kwartaal relatief hoog.

De gemene deler in de sterkere beweeglijkheid in de prijzen is de mondiale verspreiding van het coronavirus. Het voedt niet alleen de zorgen over de vraag naar deze grondstoffen, maar ook ten aanzien van het aanbod zijn de risico’s hoger. Per grondstofmarkt zijn er daarnaast andere uitdagingen die zorgen voor sterkere prijsbewegingen.

Zo zorgt de sterk lagere olieprijs voor veel beroering in de suikermarkt, leggen stakingen in de Braziliaanse havens de export van koffie stil en heeft een verbetering van de weersomstandigheden in Ivoorkust een betere oogst van cacaobonen tot gevolg. De combinatie van vrees over het coronavirus en de grondstof specifieke trends heeft voor prijsdruk gezorgd in de suiker- en cacaomarkt, maar voor sterkere prijzen voor Arabica koffie. In de komende maanden neemt de onzekerheid in de toeleverketen alleen maar toe in deze markten. Dat houdt de prijsbeweeglijkheid op hoog niveau.

Suiker: lagere olieprijs zet suikerprijs stevig onder druk

De suikerprijs zat sinds het begin van het vierde kwartaal van 2019 in een stijgende lijn. Halverwege februari kwam de prijs net boven de USD 15 cent per pond uit. Daarna nam de druk op de prijs toe. Het vooruitzicht van een flinke toename van de export van suiker uit India en de druk op de olieprijs waren oorzaken hiervan. De daling van de olieprijs was echter de voornaamste reden. De prijs van Braziliaanse ethanol met suikerriet als grondstof is sterk afhankelijk van de prijs van olie. Dit betekent dat een sterk lagere olieprijs tot gevolg heeft dat Braziliaanse suikerrietfabrieken meer suiker gaan produceren in plaats van ethanol. Het verwachte tekort in de suikermarkt sloeg om in een overaanbod en dit zette de suikerprijs verder onder druk. Voor de komende maanden blijft India de grote onzekere factor in de suikermarkt. De relatief lage prijs en de recente lockdown van India legt de Indiase export van suiker voor de korte termijn stil. We hebben te maken met een sterk dynamische suikermarkt en daarmee blijft de beweeglijkheid in de prijs voorlopig hoog.

Koffie: verhoogde marktdynamiek brengt sterk beweeglijke prijzen

De verhoogde dynamiek in de koffiemarkt komt van verschillende kanten. Gedurende januari nam de druk op de prijs sterk toe. Dit kwam vooral door toenemende voorraden en een hogere productie, met name uit Colombia. Maar ook de afzwakking van de Braziliaanse real zorgde in januari voor prijsdruk. Want het moedigde producenten en handelaren aan om meer koffie aan te bieden. In februari en maart bleef de prijs-beweeglijkheid hoog. Want door dalende koffievoorraden en stakingen in een grote koffiehaven in Brazilië steeg de prijs. Deze sterkere beweeglijkheid in de koffieprijs houdt de komende maanden aan. Door de coronavirus crisis is de vraag naar koffie voor thuisconsumptie sterk toegenomen, maar dit gaat niet de buitenshuisconsumptie van koffie volledig vervangen. De voorraden blijven daarmee hoog. Maar ook de verdere verspreiding van het coronavirus in Latijns Amerika gaat voor meer stress zorgen in de waardeketen. Dit gaat in de komende maanden voor meer prijsbewegingen in koffie zorgen.

Cacao: veranderlijk weer zorgt voor veel prijsbeweeglijkheid

Door het relatief droge weer in Ivoorkust begin dit jaar namen de zorgen over de oogst toe. De prijs van cacao steeg in het eerste kwartaal met 14% naar een piek van USD 2.898 per ton. Een dergelijk hoog niveau was sinds mei 2018 niet meer voorgekomen. Maar vlak na dit hoogtepunt zwakte de prijs weer langzaamaan af. Dit kwam vooral doordat beleggers hun long posities van de hand deden met de verwachting dat het coronavirus de vraag naar cacao flink zou raken. Sinds halverwege maart is de cacaomarkt in de ban van het weer in Ivoorkust. Terwijl in het begin van het jaar de zorgen groot waren over de droogte, moest de markt in maart rekening houden met voldoende regenval in Ivoorkust. Dit zorgde voor positievere verwachtingen ten aanzien van de oogst. Daardoor zwakte de prijs van cacao weer verder af. Daarbij komt dat handelaren er nog steeds rekening mee houden dat de vraag naar chocolade de komende tijd gaat dalen vanwege het coronavirus. Veel verwerkers van cacaobonen in Europa en de VS hebben voldoende voorraden en kopen daardoor minder bonen in. Dit houdt de prijs in de komende weken relatief laag.