Headlines | Zorgaanbieders in het nauw krijgen steun

door: Laura Koning-Kranenburg , Anja van Balen

Zorgverzekeraars gaan zorgaanbieders financieel helpen als zij inkomsten mislopen tijdens de coronacrisis, zo berichtte koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland afgelopen week. Wanneer zorgaanbieders niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, kunnen zij in aanmerking komen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Hiermee worden ze gecompenseerd voor een lagere omzet en kunnen ze hun vaste lasten blijven betalen.

Insight:
De zorgsector speelt een belangrijke rol bij het bestrijden van de coronacrisis, evenals in het herstel erna. Naast de enorme inzet van het zorgpersoneel is voldoende financiële slagkracht in dit gehele proces een belangrijke voorwaarde. Samen met de zorgaanbieders proberen zorgverzekeraars, overheid en banken ervoor te zorgen dat de continuïteit van zorg vanuit financieel perspectief gewaarborgd blijft.

Het bericht over de maandelijkse continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraars is dan ook zeer welkom. Het effect van het coronavirus op de zorgsector verschilt per type zorg en soms zelfs per afdeling in het ziekenhuis. Op bepaalde plekken worden overuren gedraaid, zoals op de intensive care in ziekenhuizen, terwijl een fysiotherapiepraktijk de deuren heeft gesloten, huisartsen minder patiënten krijgen en tandartsen slechts spoedbehandelingen doen. Een groot deel van zorgaanbieders die nu niet of minder actief zijn, zijn echter wel essentieel in de gehele zorgketen en specifiek voor het herstel na de crisis. Zij zullen dus zorg moeten kunnen blijven leveren. Dat wordt een heikel punt wanneer de praktijk gesloten is, geen behandelingen kunnen worden gedeclareerd en het zorgpersoneel mogelijk niet kan worden betaald.

Overheidspartijen zoals zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten betalen voorlopig een deel van de rekeningen van zorgaanbieders van onder meer fysiotherapiepraktijken, tandartsen en de wijkverpleging. De misgelopen omzet wordt nu opgevangen door de continuïteitsbijdrageregeling. Deze staat open voor alle zorgaanbieders (met of zonder zorgcontract) die zorg verlenen die valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering. De continuïteitsbijdrage regelt een voorschot variërend tussen 60 tot 85 procent van de maandelijkse zorgkosten die via de verzekering worden vergoed. Eerder bereikten de huisartsen al overeenstemming over het ‘corona-tientje’, een bijdrage van de zorgverzekeraars van 10 euro per ingeschreven patiënt.

Dat de compensatie van de misgelopen omzet maximaal 85 procent bedraagt en niet bijvoorbeeld 100 procent, is vanwege de verwachting dat in het najaar een gedeeltelijke inhaalslag geleverd wordt met zorg die op dit moment niet wordt geleverd. Het is dan ook nadrukkelijk geen subsidie, zoals bij bijvoorbeeld zzp’ers wel het geval is. Het voorschot wordt in de toekomst verrekend met daadwerkelijke behandelingen.

Niet alleen zorgverzekeraars bieden de helpende hand, ook de banken geven steun aan zorgaanbieders in het nauw. De relatie tussen banken en zorginstellingen gaat voornamelijk over twee onderwerpen. Ten eerste verstrekken banken leningen aan zorginstellingen voor de bouw of aankoop van gebouwen. Hier zijn, net als bij een hypotheek op een huis, aflossingen en rentebedragen aan gekoppeld. Doordat diverse zorgaanbieders nu met minder omzet kampen, heeft ABN AMRO besloten om deze aflossingen en rentebetalingen een half jaar op te schorten voor alle leningen tot aan 50 miljoen euro.

Daarnaast zorgen banken ervoor dat zorginstellingen tijdelijk rood kunnen staan tot het moment dat ze hun behandelingen vergoed krijgen, de zogenoemde rekening-courantlimiet. De verwachting is dat bij de meeste zorgaanbieders de hoogte van de bestaande limiet voldoende is. Mochten meer middelen nodig zijn, dan staat de bank ervoor open om de verhoging van deze limiet te bespreken.

Zorg goed voor elkaar, zei minister-president Mark Rutte in een van zijn persconferenties. Dat proberen de banken en zorgverzekeraars op deze manier te doen.

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Meer informatie

  • ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND, Financiële steun zorgverzekeraars voor zorgaanbieders
  • Laura Koning-Kranenburg, ABN AMRO sector analist, laura.koning-kranenburg@nl.abnamro.com
  • Anja van Balen, ABN AMRO sector banker, anja.van.balen@nl.abnamro.com