Headlines | Structurele stikstofaanpak eerste stap voor de bouw

door: Madeline Buijs

Het kabinet heeft afgelopen vrijdag nieuwe stikstofmaatregelen aangekondigd. De komende tien jaar wordt ruim 5 miljard euro extra uitgetrokken om de stikstofcrisis te bestrijden. Dit geld is bedoeld voor natuurbehoud en maatregelen die ingrijpen bij de bron, zoals het uitkopen van veehouderijen.

Insight:
De grootste bedragen worden de komende jaren uitgetrokken om de schade van de overmatige stikstofneerslag op natuurgebieden te herstellen (2,8 miljard euro) en het uitkopen van veehouderijen (1,2 miljard euro). Daarnaast wordt onder andere 79 miljoen euro uitgetrokken om de stikstofuitstoot van de binnenvaart te verminderen en 12 miljoen euro om walstroom voor de zeevaart te realiseren. De maatregelen bieden perspectief voor de lange termijn, omdat de natuurgebieden uitgangspunt zijn van dit beleid. Tot nu toe was het beleid vooral gericht om de stikstofuitstoot van vervuilers te verminderen, nu gaat er direct geld naar het herstellen van natuurgebieden.

De plannen bevatten bovendien goed nieuws voor de bouwsector, omdat voor het eerst geld beschikbaar wordt gesteld om de stikstofuitstoot van de bouwsector te verlagen. Hierdoor kunnen bouwprojecten van de grond komen die anders voor teveel stikstofuitstoot zouden hebben gezorgd. De komende drie jaar komt 25 miljoen euro beschikbaar voor een aantal pilots om mobiele werktuigen met zero-emissie in te zetten bij bouwprojecten in de nabijheid van Natura 2000-gebieden. Dit kan innovatie in de bouw stimuleren. Voorlopig is dit echter nog een druppel op de gloeiende plaat. Om dit bedrag in perspectief te plaatsen: volgens brancheorganisatie ERA werd in 2018 voor 1,28 miljard euro aan bouwmaterieel verhuurd. Wel is het de bedoeling dat op basis van de resultaten van de pilots in de toekomst meer geld beschikbaar komt.

Vooral in gebieden waar weinig veehouderijen aanwezig zijn om uitgekocht te worden, zijn aanvullende maatregelen nodig om de bouw op de korte termijn schoner te maken, zoals het gebruik van elektrisch bouwmaterieel. Dit is volgens de kamerbrief vooral het geval in Zuid-Holland en Noord-Holland waar de afgelopen vijf jaar 39 procent van de woningen zijn gebouwd. In deze provincies ligt de komende jaren een aanhoudende grote woningbouwopgave. Een goed begin is het starten van de pilot in deze provincies.

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Meer informatie: