Headlines | Overheid moet fietsen naar werk nog meer stimuleren

door: Paul Metzemakers

Uit berekeningen van de branchevereniging Openbaar Vervoer Nederland (OVNL) blijkt dat als de anderhalve-meter-maatregel wordt toegepast in het openbaar vervoer er nog maar zo’n 15 tot 25 procent van de normale hoeveelheid passagiers kan worden vervoerd. Dit zou betekenen dat veel forensen na de intelligente lockdown niet meer naar hun werk kunnen zoals ze gewend zijn. Wat is hun alternatief? En hoe voorkomen we dat we weer massaal in de auto stappen, met lange files en meer luchtverontreiniging als gevolg?

Insight:

Om aanbod en vraag in het openbaar vervoer met elkaar in evenwicht te houden, moet het kabinet volgens de OVNL regels opstellen voor wie wel en wie niet met het openbaar vervoer mag reizen. Als oplossing om de beschikbare capaciteit toch zoveel mogelijk te benutten, ligt verder voor de hand de reizigers meer over de dag te spreiden. Maar vanuit een breder maatschappelijk perspectief is deze crisis voor de overheid juist een kans om mensen te stimuleren om vaker op de fiets naar het werk te gaan. Ze kunnen hiertoe worden verleid met ruimere fiscale maatregelen voor een ‘fiets van de zaak’ en de aanleg van fietssnelwegen.

De potentie voor meer woon-werkverkeer op de fiets is door de coronacrisis toegenomen. Uit recent onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) blijkt dat Nederlanders tijdens de intelligente lockdown in hun vrije tijd meer zijn gaan fietsen. Zo’n 20 procent denkt dit ook na de coronacrisis vaker te gaan doen. Daarnaast vergroot de e-bike de actieradius van de fietsforens. De e-bike kan zich de laatste jaren in een stijgende populariteit verheugen. De jaarlijkse verkoop van e-bikes is volgens Bovag/Rai tussen 2014 en 2019 bijna verdubbeld van 223.000 naar 423.000.

De stimulans van het woon-werkverkeer op de fiets biedt in de huidige situatie veel voordelen. Ten eerste is de fiets een perfect vervoersmiddel om sociale afstand te bewaren. Ten tweede heeft fietsen positieve gezondheidseffecten. Mensen die meer bewegen zijn over het algemeen fitter. Ten derde ontlast meer fietsen het lokale wegennet en verkleint het de kans op files, omdat veel automobilisten ook voor korte ritten de snelweg nemen. Bijkomend voordeel is de verminderde luchtverontreiniging in en rond de steden.

Ten vierde kan een stimulans van de fietsverkopen de fietsenbranche door de crisis loodsen. De fietsenbranche heeft het zwaar door de vraaguitval vanwege corona, die juist plaatsvindt in het voorjaar waarin traditioneel veel fietsen worden verkocht. Uit de transactiedata van ABN AMRO blijkt dat de omzet in fietsenwinkels de afgelopen weken tussen de 10 en 22 procent lager was in vergelijking met dezelfde weken een jaar geleden. Een fiets, en zeker een e-bike, is voor veel huishoudens een behoorlijke investering die in de huidige onzekere tijden niet snel wordt gedaan. Fietsfabrikant Accell, producent van Batavus en Sparta, is door deze ontwikkelingen al in de problemen gekomen.

De overheid zou er goed aan doen om nu de aanschaf van een fiets via de werkgever fiscaal aantrekkelijker te maken en meer te investeren in fietssnelwegen, ongelijkvloerse kruisingen en stallingsfaciliteiten, waardoor forensen in de toekomst sneller en veiliger naar hun werk kunnen fietsen en makkelijker de auto laten staan. Dit soort infrastructurele investeringen zijn bovendien een klassiek middel om de economie in een recessie te ondersteunen. De coronacrisis is dus een uitgelezen kans om de fiets als zakelijk vervoermiddel een stevige impuls te geven en zo de Nederlandse economie duurzamer te maken.

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Meer informatie: