Headlines | Corona zet klimaatdoelen duurzame woningen extra onder druk

door: Madeline Buijs

Huiseigenaren wachten door het coronavirus met het verduurzamen van hun woning, berichtte Vereniging Eigen Huis (VEH) onlangs. Voor de coronacrisis wilde 27 procent van de huiseigenaren hun woning verduurzamen, nu is nog maar 16 procent van de eigenaren dit van plan. Belangrijkste redenen zijn de onzekerheid over het verloop van de coronacrisis, financiële reserves achterhouden en geen mensen over de vloer willen.

Insight:
In het Klimaatakkoord is een belangrijke rol weggelegd voor het verduurzamen van de woningvoorraad. In 2030 moet in totaal 49 procent minder CO2 worden uitgestoten ten opzichte van 1990. Het Klimaatakkoord moet zorgen voor 49 megaton minder CO2 in 2030, waarvan gebouwde omgeving 3,4 megaton bijdraagt. Hiervoor moeten in 2030 1,5 miljoen bestaande woningen zijn verduurzaamd. Deels gebeurt dit door de bewoners zelf door het beter isoleren van de woningen en het gebruik van duurzame energie, deels door de overheden die bijvoorbeeld warmtenetten aanleggen in wijken.

De onzekerheid rondom de coronacrisis vormt een extra hobbel in de verduurzaming, maar is zeker niet de belangrijkste. Uit de enquête van VEH blijkt dat voor de coronacrisis 73 procent van de huiseigenaren geen plannen had om te verduurzamen. De enquête die ABN AMRO in oktober 2019 in het kader van de monitor duurzaamheid deed, onderschrijft dit in grote lijnen. Daaruit blijkt dat twee derde van de huiseigenaren de komende drie jaar geen plannen heeft om zijn of haar woning te verduurzamen.

In theorie is er nog voldoende tijd om de gestelde doelen van 2030 te halen, maar het Centraal Planbureau (CPB) oordeelde echter al voor de crisis dat het pakket maatregelen uit het Klimaatakkoord onvoldoende is om 1,5 miljoen woningen te verduurzamen. Hooguit kunnen daar 1 miljoen woningen mee worden verduurzaamd, aldus het CPB. De coronacrisis kan ervoor zorgen dat dit aantal nog lager wordt en de klimaatdoelen nog verder uit zicht raken.

De belangrijkste redenen om niet te verduurzamen die in de enquête voor de monitor duurzaamheid werden gegeven, zijn in onderstaande grafiek opgesomd. Respondenten mochten maximaal drie redenen opgeven.

Van de respondenten geeft 37,8 procent aan dat zij onvoldoende geld hebben om hun woning te verduurzamen. Ruim 23 procent van de respondenten geeft aan dat zij de stimulering vanuit de overheid te mager vindt en bijna 20 procent verwacht dat zij de investeringen onvoldoende terug zullen zien in de waardeontwikkeling van de woning.

De verwachting is nu dat de coronacrisis tijdelijk voor een extra belemmering van de verduurzaming van woningen zal zorgen. Tegelijk blijkt dat de terughoudendheid om de woning te verduurzamen van meer structurele aard is en daarom meer aandacht verdient. De overheid zou er goed aan doen om duidelijk aan te geven wat zij van huiseigenaren verwachten, welke stimuleringsmaatregelen vanuit de overheid worden aangeboden en op welke termijn. Dan zullen huiseigenaren meer stappen nemen om hun woning te verduurzamen en kan het Klimaatakkoord toch worden gehaald.

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Meer informatie: