Druk op ijzerertsprijs intensiveert

door: Casper Burgering

Ondanks alle economische stress die voortvloeit uit de coronacrisis, blijft de ijzerertsprijs op een relatief hoog niveau. Het lijkt erop dat de coronacrisis minder invloed heeft op de ijzerertsmarkt ten opzichte van andere grondstofmarkten. Dit heeft te maken met een combinatie van vraag- en aanbodfactoren die de markt tot nu toe stabiel hielden. Ik denk echter dat de echte pijn in de ijzerertsmarkt nog moet komen.

Aanhoudende Chinese ijzerertshonger

Met een aandeel van ruim 50% in de mondiale staalproductie is het niet vreemd dat China een veelvraat is van ijzererts. Het land heeft door de jaren heen een groot belang in de overzeese handel van ijzererts opgebouwd. Deze stroom aan ijzererts is echter gedurende de coronacrisis niet opgedroogd. Sterker nog, de Chinese invoer van ijzererts is tot en met februari van dit jaar met 1,4% op jaarbasis toegenomen. Want de staalfabrieken in China bleven tijdens de crisis gewoon door produceren, maar wel met lagere bezettingsgraden. De staalproductie nam tot en met februari met 3,1% op jaarbasis toe.

De Chinese behoefte aan goede kwaliteit ijzererts is dus gebleven, alleen de importvolumes van ijzererts zijn flink gedaald door het lagere tempo waarin staalfabrieken produceerden. Want normaal gesproken neemt de Chinese invoer van ijzererts in het eerste kwartaal van het jaar met gemiddeld zo’n 19% op jaarbasis toe.

Aanbodbeperkingen

Het aanbod van ijzererts stond de afgelopen maanden onder druk. Dit kwam door cyclonen in het Noordwesten van Australia, hevige regenval in Brazilië (Minas Gerias) en een gedeeltelijke lockdown van Zuid-Afrika als coronamaatregel. Door de verstoringen in deze ijzerertsrijke gebieden kwam de mondiale aanvoer van ijzererts onder druk te staan. Van dergelijke aanbodbeperkingen gaat vaak een prijsopdrijvend effect uit. Maar omdat de groei van de vraag naar ijzererts door China gelijktijdig afzwakte, resulteerde dit uiteindelijk in een milde druk op de prijs.

Druk op ijzerertsprijs

De ijzerertsmarkt is niet immuun voor de coronacrisis en de mondiale economische schok die dit oplevert. Omdat de verspreiding van het coronavirus mondiaal intensiveert, daalt de vraag naar staal. Want de belangrijke eindgebruikers van staal zoals de bouw en automotive hebben projecten en productielocaties op grote schaal stilgelegd. De staalproductie in de VS en in Europa gaat daarmee in de komende maanden sterk dalen.

Nu de verspreiding van het coronavirus in China op z’n retour lijkt te zijn, keren de arbeiders weer langzaam terug naar hun werkplek. China gaat weer wat meer staal produceren, maar zal daar maar moeilijk een exportmarkt voor kunnen vinden. Het betekent bovendien dat de Chinese productie van ijzererts maar ook van cokeskolen weer gaat toenemen. Samen met het herstel van het ijzerertsaanbod vanuit Australië en Brazilië, neemt de beschikbaarheid van ijzererts verder toe. En daarmee intensiveert de druk op de ijzerertsprijs.

Deze column heeft op 6 april in de Telegraaf gestaan onder de titel: ‘voor ijzererts moet de coronapijn nog komen