Dieptepunten in metaalprijzen

door: Casper Burgering

De macro-economie heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis. Dit heeft ook een stevig neerwaarts effect op de conjunctuurgevoelige metalen zoals aluminium, koper, nikkel en zink. De recente dalingen in de metaalprijzen waren flink en zorgde al vroeg in het jaar voor dieptepunten.

Over de afgelopen 15 jaar hebben de metaalprijzen meerdere dieptepunten meegemaakt. Hiervan springen er twee nadrukkelijk in het oog: als gevolg van de financiële crisis in 2009 en na de beursschok in China van begin 2016. Als we de huidige prijsontwikkelingen vergelijken met deze twee historische dieptepunten, dan zien we dat deze prijsniveaus voor koper, nikkel en zink nog niet zijn bereikt.

Lage niveaus voor metaalprijzen

Met een prijsdaling van 15% dit jaar heeft aluminium ten opzichte van de andere basismetalen het minst in waarde verloren. Dit komt vooral doordat de aluminiummarkt al langer met prijsdruk te maken had door overproductie en hoge voorraden. Het dieptepunt van 27 maart 2020 (ad USD 1.516 per ton) lag 5% lager dan het dieptepunt in 2016 en zelfs 1% lager dan het dieptepunt van 2009. Het laagste punt ooit dus voor aluminium.

De koperprijs heeft in 2009 een extreem dieptepunt meegemaakt. Er werd een prijs van USD 2.810 per ton genoteerd. De prijs van koper is dit jaar al 22% gedaald. Op 27 maart bereikte de prijs zijn laagste punt tot dusver en werd USD 4.625 genoteerd. Dit niveau evenaart wel het dieptepunt van 2016, maar staat daarmee nog ver weg van zijn historisch dieptepunt van 2009. ABN AMRO gaat uit van een diepere mondiale economische krimp op de korte termijn. Ook gaan we uit van een langere economische vertraging voordat een sterke en duurzame opleving vorm krijgt. Dit raakt zowel de vraag naar koper als het sentiment in de kopermarkt hard.

De nikkelprijs is dit jaar met 23% afgenomen. De prijs bereikte een niveau van USD 10.806 per ton op 23 maart 2020. Op dit niveau ligt de prijs 8% lager dan zijn dieptepunt van 2009. Het historisch laagste punt in de nikkelprijs werd echter in 2016 bereikt.

De zinkprijs is met 21% gedaald dit jaar, maar als enige van alle metaalprijzen ligt de zinkprijs momenteel nog flink boven beide dieptepunten van 2009 en 2016. Dit komt doordat de prijs van zink sinds 2016 sterk is gestegen. Dit kwam enerzijds door een structureel tekort aan geraffineerd zink, maar ook door de sluiting van enkele grote zinkmijnen.

Doemdenker

Bij de crises van 2009 en 2016 bleken overheidsbeleid en monetaire stimulering een effectieve remedie om het sentiment te herstellen. Bij de coronacrisis ligt dit iets anders. Want eerder aangekondigde economische stimuleringspakketten door verschillende landen kon het sentiment in basismetaalmarkten en dus de metaalprijzen niet overtuigen. Daar is meer voor nodig. Een verdere uitbreiding van de steunpakketten, verhoogde effectiviteit van de maatregelen tegen het coronavirus, mondiale productiestakingen en herstel in economische activiteit kan het sentiment weer herstellen.

Liever ben ik geen doemdenker, maar in Europa en Noord-Amerika moet het ergste van de effecten van het coronavirus nog komen. Daar word ik maar moeilijk optimistisch van. Ik ga er daarom vanuit dat de metaalprijzen ook in het tweede kwartaal van dit jaar relatief zwak zullen blijven.

Deze column heeft op 2 april gestaan in het vakblad Vraag & Aanbod.

Noot: de prijsvergelijkingen in deze column hebben betrekking op de reële prijzen. Dit betekent dat gekeken is naar de prijsniveaus gecorrigeerd voor de inflatie. In nominale termen liggen de huidige prijzen van basismetalen gemiddeld hoger ten opzichte van beide genoemde dieptepunten.