Headlines | Vangnet zzp’ers ook met nieuwe verzekering karig

door: Han Mesters

 

 

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) moeten zich in de toekomst waarschijnlijk verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. De sociale partners, waaronder zzp-vertegenwoordigers PZO en FNV Zelfstandigen, hebben hierover een akkoord bereikt. De maandelijkse premie voor deze arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) zal tussen de 85 en 150 euro per maand bedragen, de maximale uitkering 1650 euro per maand. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken heeft het akkoord afgelopen dinsdag in ontvangst genomen.

Insight
Al geruime tijd zien we dat het aantal zzp’ers sneller toeneemt dan het aantal mensen dat andere vormen van flexibele arbeid uitvoert, zoals uitzenden, detacheren en payrolling. Kenmerkend verschil bij zzp’ers is dat ze ondernemer zijn en dus geen premies voor werknemersverzekeringen afdragen. In dat opzicht zijn zzp’ers kwetsbaar. Talloze onderzoeken laten zien dat zzp’ers onderverzekerd zijn en daarom bij ziekte doorwerken, aangezien een niet gewerkte dag een niet declarabele dag is. Met het invoeren van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering lijkt dus een van de zorgen omtrent zzp’ers te zijn weggenomen.

Blijft over de magere pensioenopbouw door zzp’ers. De overheid ziet het tevens als haar taak om ook hier een meer dirigerende rol te spelen richting zzp’ers. Maar met de mogelijke invoering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering lijkt een verplichte pensioenopbouw voorlopig van tafel. De overheid wil de zelfstandigen niet in een te strak keurslijf dwingen, al hoopt ze indirect het vangnet van zelfstandigen te versterken. Dit gebeurt onder meer door het gemakkelijker te maken om mensen in vaste dienst te nemen, zoals onder meer blijkt uit de recent van kracht geworden Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Als het om pensioenopbouw gaat, is het – met of zonder verzekering ­– altijd zaak om daar vroeg mee te beginnen. Nu zit het pensioen van zzp’ers vaak nog in ‘stenen’ of een spaarrekening. Veel zzp’ers en werknemers onderschatten het kapitaal dat nodig is voor een goed pensioen en wachten vaak te lang om voldoende geld opzij te zetten.

Enkele belangenorganisaties die bij voorkeur zien dat de overheid zelfstandige ondernemers zoveel mogelijk met rust laat, wijzen er regelmatig op dat de hoge mate van flexibiliteit en de afkeer van arbeid in loondienst belangrijke redenen zijn om voor een bestaan als zzp’er te kiezen. Toch moeten de financiële prikkels bij zelfstandig ondernemerschap niet worden onderschat. Zolang de fiscale voordelen van het zzp-bestaan nog zo evident zijn als nu, blijft het dweilen met de kraan open. De recente verlaging van de zelfstandigenaftrek verandert daar weinig aan.

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Meer informatie: