Headlines | Slechter sentiment kan bouwsector raken

door: Madeline Buijs

Foto: Shutterstock

De internationale vooruitzichten voor de bouwsector zijn verslechterd, zo kopte de Telegraaf onlangs. De Nederlandse bouwsector presteert in verhouding tot de buurlanden nog goed, ondanks de PFAS- en stikstofproblematiek. De bouwsector is daarbij wel sterk afhankelijk het sentiment onder bedrijven en consumenten. Meer onzekerheid heeft een negatief effect op de bouwsector.

Insight:
Het consumentenvertrouwen bleef in maart stabiel op -2; de meeste enquêtes waren al ingevuld voordat op 12 maart vergaande maatregelen werden aangekondigd om het coronavirus te bestrijden. De enquêtes die na 12 maart binnenkwamen lieten volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een daling in het vertrouwen zien. Consumenten waren in maart minder positief over het economische klimaat in de komende 12 maanden, maar hun koopbereidheid nam wel toe.

Nieuwe cijfers over het ondernemersvertrouwen zijn er nog niet. De meest recente cijfers zijn van februari 2020, toen het coronavirus in Europa nog een kleinere rol speelde. Het ondernemersvertrouwen in de Nederlandse bouwsector is nog positief, ook ten opzichte van andere Europese landen. Het vertrouwen verslechtert echter al sinds eind 2017. Dit in tegenstelling tot veel landen om ons heen waar het vertrouwen minder hard daalt. Dit is in onderstaande grafiek te zien. De PFAS- en stikstofproblematiek is een typisch Nederlands probleem met een negatief effect op het vertrouwen van bouwondernemers. Maar het is niet het enige probleem waar de bouw mee kampt, want deze problematiek is pas sinds de zomer actueel. De hoge bouwkosten, gebrek aan capaciteit en bouwlocaties zijn al langer kopzorgen.

Het sentiment is een goede graadmeter voor de toekomstige ontwikkeling van de bouwproductie en daarmee van de sector als geheel. Het gaat dan zowel om het ondernemersvertrouwen als het consumentenvertrouwen. Het is namelijk vooral de woningmarkt die afhankelijk is van het consumentengedrag. Wanneer consumenten minder vertrouwen hebben in de economische ontwikkelingen en daardoor grote uitgaven uitstellen, raakt dit de vraag naar woningen en daarmee de woningbouw. Andere belangrijke segmenten zoals de utiliteitsbouw en infrastructuur zijn minder afhankelijk van het consumentengedrag. Zoals in onderstaande grafiek te zien is, volgt de bouwproductie de ontwikkeling van het ondernemers- en consumentenvertrouwen met vertraging.

De samenhang is duidelijk te zien in de periode 2010-2011 toen de bouwproductie met vertraging de opleving van het consumentenvertrouwen volgde. De ontwikkelingen in het vertrouwen in de komende tijd zijn cruciaal voor de verdere ontwikkeling van de bouw dit jaar. De verwachting was al dat door het gematigde vertrouwen onder ondernemers als gevolg van PFAS- en stikstof de bouwproductie dit jaar vanaf het tweede kwartaal onder druk komt te staan. Dit kan verergeren door de gevolgen van het nieuwe type coronavirus wat nu voor een stevige deuk in vertrouwen onder consumenten zorgt. Daarmee is het ook voor de bouw van belang deze graadmeter in de gaten te houden.

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Meer informatie: