Headlines | Coronacrisis geeft flinke impuls aan thuiswerken

door: Casper Wolf , Justine Vijver

Foto: Shutterstock

Als gevolg van de coronacrisis werken de meeste kantoormedewerkers vanuit huis. Columnist Simon Kuper schrijft in een opiniestuk in de Financial Times dat als gevolg van deze crisis en dankzij technologische ontwikkelingen werknemers op meer structurele basis vanuit huis gaan werken.

Insight:
Als kantoormedewerkers meer vanuit huis werken heeft dit grote gevolgen op het gebruik van kantoorgebouwen. Bij een hoger aandeel thuiswerkers daalt de bezetting van kantoorgebouwen en daarmee ook de vraag naar kantoorruimte. Vastgoedinvesteerders kunnen de leeggekomen kantoren transformeren naar woningen. Dat kan een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van het grote woningtekort in Nederland.

Een voorwaarde is wel dat de IT-sector de grote aantallen thuiswerkers kan ondersteunen. Sinds de start van de crisis neemt de vraag naar software, cybersecurity en hardware toe. Werknemers maken op dit moment op grote schaal kennis met softwareapplicaties zoals Microsoft Teams en Skype for Business. Met deze applicaties kunnen groepsbesprekingen met collega’s en klanten in aangepaste vorm blijven plaatsvinden. Microsoft registreerde in een week tijd twaalf miljoen extra gebruikers voor Microsoft Teams.

Daarnaast neemt het gebruik van IT-infrastructuur flink toe. In een meting gedurende twee volle etmalen in de afgelopen week gingen 35 procent meer terabytes per seconde over de Amsterdam Internet Exchange dan over het gemiddelde van afgelopen jaar. Datacenters hebben met beperkte ingrepen hun klanten voorzien van extra bandbreedte. Ook netwerkleveranciers zoals KPN kunnen de extra belasting prima aan. Daarmee laat de IT-sector zien over voldoende capaciteit te beschikken om de golf in thuiswerken op te vangen. Overigens ligt de huidige doordeweekse vraag naar netwerkcapaciteit nog altijd onder de piekbelasting van een gemiddeld weekend wanneer Nederlanders massaal videodiensten streamen.

Dat de capaciteit er is, betekent echter niet zonder meer dat het wenselijk is dat kantoormedewerkers voor altijd blijven thuiswerken. Een voordeel van thuiswerken is in ieder geval dat werknemers productiever zijn, zo blijkt uit Onderzoek van de Stanford University. Thuiswerkers concentreren zich beter, raken minder snel overwerkt en zijn minder vaak ziek.

Tegelijk laat onderzoek van vastgoedadviseur Savills zien dat maar twaalf procent van de werknemers het eigen huis als favoriete werkplek heeft. Zo bezien heeft juist het kantoor een belangrijke meerwaarde voor werkgevers. Savills concludeert dat werknemers veel belang hechten aan de werkplek en het bovendien het belangrijkste instrument is om talentvolle werknemers aan te trekken en te behouden. ABN AMRO stelde in een onderzoek naar campusvastgoed dat direct contact onder werknemers meerwaarde creëert.

Permanent thuiswerken is dus geen optie, maar de coronacrisis kan wel een impuls geven aan vaker thuiswerken. Bijkomende voordelen zijn dat productiviteit dan tot op zekere hoogte zal stijgen de druk op de woningmarkt vermindert. Of het allemaal zover komt valt of staat met de wensen van de werknemers en de mate waarin de IT-sector deze transformatie kan blijven faciliteren.

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Meer informatie: