Edelmetalen – Vrije val van edelmetaalprijzen is nog niet voorbij

door: Georgette Boele

In deze publicatie: Sinds vorige week is de goudprijs 9% gedaald en zijn andere edelmetalen 30% goedkoper geworden. En vermoedelijk gaan de prijzen nog verder naar beneden. De vraag naar edelmetalen voor sieraden, industriële toepassingen en autokatalysatoren daalt. Beleggers blijven risico’s mijden; de dollar stijgt nog zo’n 5% verder in waarde. Nieuwe raming goudprijs voor tweede kwartaal is USD 1.300 per ounce (was USD 1.450).

200318-Precious-Metals-NL.pdf (183 KB)
Download

Sinds onze publicatie van vorige week onder de titel Edelmetalen – Aanhoudende prijszwakte ligt in het verschiet zijn de prijzen van edelmetalen hard onderuitgegaan. Door de paniek op de financiële markten hebben beleggers hun open posities afgewikkeld en hebben zij hun toevlucht gezocht in de meest liquide beleggingen, zoals Amerikaanse Treasuries en contante posities in de Amerikaanse dollar en de Japanse yen. Bovendien zijn de verwachtingen voor de vraag naar edelmetalen naar beneden bijgesteld. De goudprijs is inmiddels 9% lager, terwijl de prijs van zilver, platina en palladium 30% is gedaald. Hierdoor zijn onze ramingen van vorige week nu al achterhaald. Bovendien hebben we deze week vanwege de ‘coronaschok’ onze economische voorspellingen verlaagd (zie de Global Daily). Wat zijn dan nu onze ramingen voor de edelmetaalprijzen?

Vrije val van edelmetaalprijzen is nog niet voorbij

We hebben onlangs ons basisscenario gewijzigd. Kort samengevat luidt dit nu als volgt:

  • Onze ramingen voor de wereldeconomie hebben we verlaagd. We verwachten nu op de korte termijn een sterkere krimp, terwijl een krachtig en duurzaam herstel langer op zich laat wachten.
  • Na een sterke opleving in het derde kwartaal groeit de economie in de daaropvolgende maanden in een gematigder tempo. De verstoringen aan de aanbodzijde zullen langer voortduren en het feit dat bedrijven de broekriem fors moeten aanhalen, zal nog langer een negatief effect op de arbeidsmarkt en de kapitaaluitgaven hebben.
  • We verwachten dat in de loop van 2021 de groei van de wereldeconomie boven het trendmatige niveau ligt.
  • Op monetair vlak heeft de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) haar werk vooralsnog gedaan. Voor de Europese Centrale Bank (ECB) is er echter op de korte termijn nog meer werk aan de winkel.
  • Beleggers blijven in het eerste kwartaal en het grootste deel van het tweede kwartaal naar verwachting risicoschuw.
  • We voorzien een verdere stijging van de dollar met nog eens 5% in de komende weken en maanden, gesteund door de vlucht naar veilige havens.

Op grond van al deze elementen bij elkaar verwachten we dat de prijzen van edelmetalen de komende maanden zwak blijven. Om te beginnen is een lagere economische groei nadelig voor alle edelmetalen. Naar verwachting neemt de vraag uit India en China voor sieraden af, terwijl we ook vanuit de industrie en voor autokatalysatoren (vanuit de grote economieën) een geringere vraag voorzien. Volgens ons neemt hierdoor het aanbodtekort van palladium op de korte termijn verder af. Hoewel we verwachten dat de prijszwakte van zilver, platina en palladium nog aanhoudt, zullen de prijzen procentueel minder sterk dan vorige week dalen. Dit is gebaseerd op onze inschatting dat de speculatieve netto longposities in zilver, platina en palladium inmiddels grotendeels zijn gesloten.

Ten tweede heeft de VIX een uitzonderlijk hoog niveau van circa 75 bereikt en heeft de status van veiligehavenvaluta de koers van de dollar opgedreven. Dit is voor de goudprijs een ongunstige combinatie. We verwachten dat de financiële markten in de komende weken en maanden risicoschuw blijven, met een nog sterkere dollar en lagere goudprijs als resultaat.

Ten derde houden beleggers nog altijd uiterst grote posities in goud aan. Sommige speculatieve goudposities zijn weliswaar afgeslankt, maar dat neemt niet weg dat de posities nog altijd fors zijn. Verder hebben beleggers hun ETF-posities nauwelijks verminderd. We verwachten dan ook dat beleggers hun speculatieve netto longposities en ETF-posities verder terugbrengen en dat als uitvloeisel daarvan de prijszwakte bij goud sterker zal zijn dan bij andere edelmetalen. Ter illustratie, in 2013 werd 23 miljoen ounce ETF-goudposities afgewikkeld (namelijk van 82 miljoen naar 59 miljoen). Hierdoor maakte de goudprijs een duikvlucht van USD 1.660 naar USD 1.200 per ounce. De totale ETF-goudposities, voor zover bekend, bedragen nu 86 miljoen ounce. Gegeven de nog altijd omvangrijke longposities in goud, denken we dat de prijs sterker onder druk komt te staan.

We verwachten dat de edelmetaalprijzen in de tweede helft van het jaar weer opveren, waarbij het prijsherstel van zilver, platina en palladium sterker dan dat van goud zal zijn.

Op grond van bovenstaande overwegingen hebben we onze ramingen van edelmetaalprijzen gewijzigd. De onderstaande tabel toont de veranderingen in rood en vet.