Omzet bloemenwinkels stagneert, online groeit nog wel

door: Nadia Menkveld , Jan de Ruyter

De totale omzet van bloemen- en plantenwinkels stagneert. De afgelopen twee jaar is de omzet nauwelijks gegroeid en dat terwijl de prijzen wel zijn toegenomen. De onlineverkopen van bloemen stijgen nog wel. Uit consumentenonderzoek uitgevoerd door Q & A in opdracht van ABN AMRO, Chrysal en e-Flora blijkt bovendien dat consumenten dit jaar van plan zijn vaker online bloemen te kopen. ABN AMRO verwacht dat de onlineverkoop de komende twee jaar met 7 procent zal toenemen.

Update-sierteelt_final_consumentenonderzoekNL.pdf (415 KB)
Download

Bloemenwinkels zijn het belangrijkste afzetkanaal voor de verkoop van bloemen. Circa drie kwart van de consumenten die vorig jaar bloemen kochten, deed in ieder geval één van de aankopen bij een bloemist. Op basis van cijfers van het Centraal Bureau Statistiek (CBS) schat ABN AMRO de totale consumentenbestedingen aan bloemen en planten in op circa 1,6 miljard euro, ongeveer de helft daarvan wordt besteed in bloemen- en plantenwinkels. Supermarkten, tuincentra en de markt zijn andere belangrijke plekken waar consumenten bloemen kopen. Consumenten besteden volgens het consumentenonderzoek gemiddeld per bos minder in de supermarkt (9,27 euro) dan bij een bloemist (14,23 euro). Volgens cijfers CBS en Panteia is de omzet van bloemen- en plantenwinkels de afgelopen twee jaar echter nauwelijks gegroeid en dat terwijl de prijzen wel zijn gestegen. Niet alleen stagneerde de omzet, cijfers van Locatus laten bovendien zien dat het aantal bloemen- en plantenwinkels daalt. Tussen 2005 en 2019 vond de grootste krimp plaats in de provincies Groningen en Zuid-Holland.

Bloemisten die hun waar tevens via internet verkopen, boekten via hun onlinepropositie nog wel groei. In 2019 werd door bloemisten online voor 42 miljoen euro aan bloemen verkocht, tegen 35 miljoen euro in 2016. Hierdoor is het online-aandeel van bloemen- en plantenwinkels in die periode toegenomen van 4,3 procent naar 5 procent.

ABN AMRO verwacht dat de onlinebloemenverkoop in de komende twee jaar met telkens 7 procent toeneemt. Macro-economisch gaat het in Nederland nog steeds relatief goed. ABN AMRO verwacht een toename van de particuliere consumptie van 1,6 procent als gevolg van lastenverlichting en een sterkere stijging van de reële lonen. Deze hogere consumentenbestedingen helpen de bloemenverkoop, al wordt de groei van onlineverkopen vooral gedreven door andere factoren.

Bloemen als cadeau ook bij jongeren populair

De onlineverkoop van bloemen is een cadeaumarkt; naar schatting 90 procent van de bloemen die online worden gekocht zijn bestemd als gift. Ook geven sommige consumenten  bloemenabonnementen cadeau. Met een bloemenabonnement krijgt de ontvanger maandelijks voor een bepaalde periode een bos bloemen cadeau. Het grootste deel van de consumenten geeft aan het leuk te vinden om bloemen cadeau te geven en te krijgen. Dit geldt ook voor de jongere generatie.

Uit consumentenonderzoek uitgevoerd door Q&A in opdracht van ABN AMRO, Chrysal en e-Flora blijkt dat van de jongeren (18-29 jaar) in de steekproef 80 procent graag bloemen cadeau doet. Jongeren doen hun bestellingen veelal online.

Een kwart van de jongeren die de afgelopen twaalf maanden bloemen heeft gekocht, geeft aan dit online via een desktop of laptop gedaan te hebben en 26 procent deed de aankoop met behulp van een smartphone. Ook geeft deze groep het vaakst (18 procent) aan het interessant tot zeer interessant te vinden een abonnement cadeau te geven. De jongere generatie wordt kapitaalkrachtiger en is opgegroeid met alle digitale mogelijkheden. Online is het eerste kanaal waar deze groep naar grijpt bij het uitkiezen van een cadeau. Met het kapitaalkrachtiger worden van deze doelgroep, nemen naar verwachting de onlinebestedingen aan bloemen automatisch toe.

Niet alleen bloemen zijn populairder online, de hele onlinemarkt groeit. Consumenten besteden meer en vaker online. Volgens de Thuiswinkel Markt Monitor groeide het aandeel online binnen de totale bestedingen van 16 procent in 2018 naar 17 procent in 2019. Consumenten geven aan het komende jaar vaker via de smartphone of laptop een bos bloemen te willen bestellen. Uit consumentenonderzoek blijken gemak, service, mogelijkheid tot prijsvergelijking en het grote assortiment redenen te zijn om juist online bloemen te bestellen.

Ondanks groei blijft aandeel online voorlopig nog klein

Het online-aandeel van bloemen is met 5 procent laag ten opzichte van veel andere consumentenproducten. Zo ligt het aandeel online-aankopen bij speelgoed op 31 procent van de totale bestedingen, bij schoenen op 42 procent en bij consumentenelektronica op 30 procent. Het relatief lage aandeel onlineverkopen van bloemen heeft een aantal oorzaken. Allereerst worden op veel plekken bloemen verkocht. Naast de bloemist zijn supermarkten en tuincentra belangrijke verkoopkanalen. Dat betekent dat er op veel momenten bloemen gekocht kunnen worden, bijvoorbeeld tijdens het doen van boodschappen, bij het tanken of het bezoek aan de markt.

Ten tweede zijn bloemen verse producten. Voor een derde van de ondervraagde consumenten is de perceptie van versheid een belangrijke reden om niet online, maar in een fysieke winkel bloemen te kopen. Veel consumenten zijn ook van mening dat de kwaliteit in een bloemenwinkel hoger is en dat in een fysieke winkel een betrouwbaarder beeld gegeven kan worden dan online. Tot slot nemen bloemen relatief veel ruimte in beslag: verzenden is om die reden relatief duur. Al deze factoren zorgen ervoor dat het online-aandeel naar verwachting voorlopig niet het aandeel van de fysieke winkels zal overtreffen.