Headlines | Tekort aan koelcontainers raakt Nederlandse food-bedrijven

door: Nadia Menkveld , Albert Jan Swart

Het nieuwe coronavirus zorgt voor een tekort aan containers, zo bericht persbureau Reuters. Door de maatregelen in China om het virus in te dammen, vallen de logistieke ketens stil en blijven veel containers in Chinese havens staan. Die containers moesten eigenlijk worden gelost en met nieuwe lading naar andere bestemmingen worden vervoerd. Nu dit niet gebeurt, zijn elders in de wereld minder containers beschikbaar. Vooral aan koelcontainers, zogenoemde reefers, is een tekort.

Insight:
Koelcontainers worden vooral gebruikt voor het transport van medicijnen en voedsel, zoals vlees, fruit en groente. Een tekort aan deze containers zorgt er momenteel voor dat sommige Nederlandse bedrijven die dit soort voedsel exporteren moeilijk koelcontainers kunnen krijgen. Daardoor is de export van deze producten duurder of levert het vertraging op.

Het tekort aan koelcontainers komt niet helemaal uit de lucht vallen. Als gevolg van de varkensgriep in China nam de import van vlees vorig jaar enorm toe. Het vervoer van vlees uit verschillende landen zorgt sindsdien voor extra vraag en legt beslag op zo’n 10 procent van de wereldwijde reefercapaciteit, zo schat ABN AMRO op basis van gesprekken met ondernemers. Door de crisismaatregelen in China staan veel koelcontainers vast in Chinese havens en neemt het tekort dus verder toe. Koelcontainers met bederfelijke waar staan vast en kunnen niet worden gelost.

Het tekort kan gevolgen hebben voor Nederlandse ondernemers die voedsel exporteren. Nederland is een grote voedselexporteur en een deel hiervan gaat met reefercontainers naar continenten die niet over land te bereiken zijn. Naar Afrika gaan onder meer vis, vlees, uien en pootaardappelen, naar Azië vlees zoals varkensoren en -magen, en naar Noord-Amerika wordt onder andere kaas en paprika vervoerd. Niet alleen stijgen de tarieven van koelcontainers, ook wordt het lastiger om koelcontainers te huren, zo bevestigen meerdere zakelijke klanten van ABN AMRO.

In totaal exporteert Nederland jaarlijks voor 8,9 miljard euro aan vlees, voor 7,7 miljard euro aan zuivelproducten, voor 3,7 miljard euro aan vis en voor 12 miljard euro aan vers en gekoeld groente en fruit. Het gros is bestemd voor buurlanden als Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Het vervoer naar deze landen gaat met name over de weg met koeltrucks. Gemiddeld 15 procent van de export gaat echter naar continenten die sowieso niet over de weg te bereiken zijn. Dit is het deel van de export die geraakt kan worden door het tekort aan koelcontainers. Ook een deel van de uitvoer naar andere Europese landen gaat via de kustvaart in reefers.

Ook voor importeurs van voedsel kunnen de gevolgen groot zijn. Rotterdam is een belangrijke doorvoerhaven voor bijvoorbeeld bananen en avocado’s. In 2018 importeerde Nederland bijvoorbeeld voor 458 miljoen euro aan avocado’s. Deze producten worden voornamelijk in reefers vervoerd. Een tekort aan reefers kan dus ook de doorvoer van voedsel raken.

Volgens Yntze Buitenwerf van Seatrade Reefer Chartering zijn de gevolgen van de congestie in de Chinese havens en daaruit ontstane gevolgschade voorlopig nog niet opgelost. Bovendien is er een tekort aan oplaadpunten in een aantal Chinese havens, waardoor schepen met koelcontainers moeten uitwijken naar andere havens en het nog langer kan duren voordat de containers weer op transport gaan.

Het lijkt er dus op dat het tekort aan koelcontainers nog kan duren en een probleem kan vormen voor Nederlandse food-bedrijven.

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Meer informatie: