Headlines | De energietransitie biedt kansen voor installateurs, als ze durven

door: Casper Wolf

De bouwsector speelt een belangrijke rol bij de door het kabinet gestelde doelen voor reductie van de CO₂-uitstoot. Om de doelen kracht bij te zetten is dat deels wettelijk vastgelegd, zoals dat kantoren in 2023 minimaal energielabel C moeten hebben. De rol van de installateur is belangrijk bij het verduurzamen van gebouwen. De invulling van die rol werd besproken bij het evenement Insights Live tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament op 11 februari.

Insights:
Bij haast alle stappen die nodig zijn om gebouwen te verduurzamen, is een belangrijke rol voor installateurs weggelegd. Dit geldt bijvoorbeeld voor het installeren van warmtepompen, zonnepanelen en sensoren waardoor verwarming en licht alleen aan gaan wanneer het echt nodig is. Ook moet de installateur zorgen dat de energie zo efficiënt mogelijk wordt ingezet en andere duurzame oplossingen vinden zoals energieterugwinning.

De installateur wordt bij deze verduurzamingsopgaven vaker hoofdaannemer, verwacht ABN AMRO. Voor veel installateurs is deze rol nieuw; zij zijn gewend dat de aannemer deze rol op zich neemt. Daarbij speelt mee dat particuliere en zakelijke klanten in hoge mate vertrouwen op de expertise van de installateur. De installateur heeft daarom een belangrijke rol bij het overtuigen van alle type klanten van de noodzaak tot verduurzamen, het adviseren hoe te verduurzamen en het coördineren van dat proces.

Om die voortrekkersrol met verve te kunnen vervullen, moeten installateurs meer kennis vergaren over installaties, gebouwen en menselijk gedrag binnen gebouwen. Bij het verduurzamen van gebouwen is er namelijk geen pasklare oplossing, aangezien het ontwerp en de gebruikswijze van gebouwen sterk uiteenlopen. In elk gebouw moet de installateur kunnen herkennen welke manier van verduurzaming nodig is, rekening houdend met ingewikkelde afhankelijkheden tussen de verschillende aanwezige installaties. Zeker bij verduurzaming van complexe gebouwen is een installateur met multidisciplinaire kennis van grote meerwaarde, mits de eigenaar de installateur vanaf de beginfase in het proces betrekt.

De energietransitie biedt installateurs daarnaast kansen om nieuwe producten en verdienmodellen te ontwikkelen. Grote ondernemingen experimenteren hiermee door het oprichten van innovatieteams of kenniscentra. Zij onderzoeken mogelijkheden tot het geven van garanties over energieprestaties en ontwikkelen nieuwe technologische producten. Installateurs denken ook na over Product-as-a-Service-concepten met terugkoopgaranties op geplaatste installaties, waarna de installatie een tweede leven krijgt en voor extra inkomsten voor de installateur zorgt.

Een voorbeeld van een nieuw verdienmodel is de Energy Service Company (ESCo). Dat is een concept waarbij een bedrijf, vaak een installatiebedrijf, het energiebeheer van een gebouw voor een langere periode overneemt. Daarbij neemt de installateur het energiebeheer over van de eigenaar, die slechts nog een vast bedrag per maand aan de ESCo betaalt. Installateurs die nieuwe producten en verdienmodellen omarmen, geven de energietransitie vaart en nemen bovendien een enorme voorsprong op de concurrentie.

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Meer informatie: