Wooncrisis of woningnood. What’s in a name?

door: Madeline Buijs

Sinds voorzitter Onno Hoes van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) begin januari stelde dat de situatie op de woningmarkt geen wooncrisis meer is maar dat moet worden gesproken van woningnood, staat de nieuwbouw van koopwoningen weer volop in de politieke belangstelling. Zelf verbaast me deze aandacht en vraag ik me af waarom woningnood nu zoveel zwaarder wordt gewogen dan een wooncrisis. Maar goed, het signaal is aangekomen bij premier Rutte die in zijn wekelijkse persconferentie zelfs aangaf dat het kabinet bereid is om woningbouw af te dwingen bij gemeenten die aantoonbaar treuzelen met nieuwbouw.

Dat de situatie niet langer houdbaar is, blijkt wel uit de gemiddelde verkoopprijs van nieuwbouwwoningen van 387.000 euro in het derde kwartaal van 2019. De gemiddelde verkoopprijs van alle type woningen ligt volgens de makelaars van de NVM in het vierde kwartaal van 2019 op 326.000 euro. Deze bedragen zijn voor heel veel mensen niet meer te betalen.
De woningcrisis, of woningnood voor mijn part, zou continu in de politieke schijnwerpers moeten staan, niet alleen na het luiden van de noodklok door de NVM. Helaas gaat de aandacht op dit moment vooral uit naar koopwoningen, wat niet vreemd is daar de makelaarsvereniging vooral hier zijn belangen heeft. De politiek zou zich juist moeten inspannen om het aanbod van huurwoningen te vergroten.

Het huren van een woning is namelijk het enige haalbare alternatief voor de groep die echt in woningnood verkeert; de starters. Voor veel van hen zijn de torenhoge huizenprijzen niet op te brengen. Inmiddels zit de huurmarkt helaas ook op slot. Zo worden steeds meer huurwoningen weggekaapt door doorstromers die hun koopwoning van de hand doen, zo blijkt uit het meest recente WoonOnderzoek Nederland 2018. Kennelijk kiezen deze huizenbezitters voor meer flexibiliteit en het verzilveren van de overwaarde. Met de komst van deze nieuwe groep huurders is het antwoord op de echte woningnood daarom volle inzet op de bouw van meer huurwoningen in de vrije sector.

Deze column verscheen eerder in Cobouw op 22 januari 2020