Headlines | Niet iedereen kan in de grote steden wonen

door: Madeline Buijs

Afgelopen woensdag organiseerden leden van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de problemen van mensen met een middeninkomen op de woningmarkt. Tijdens dit gesprek zijn voorstellen gedaan om de betaalbaarheid van woningen voor deze groep te verbeteren. Een makkelijke oplossing is er niet.

Insight:
De woningmarkt is over de hele breedte krap, maar vooral voor mensen met een middeninkomen belanden op dit moment tussen wal en schip. De in de Tweede Kamer uitgenodigde experts hebben verschillende oplossingen aangedragen om de woningmarkt beter te laten werken. Met stip op één staat ‘bouwen, bouwen, bouwen’, vooral van nieuwe huurwoningen in het middensegment. Gezien het grote tekort van het moment is echter meer nodig.

Zo is daarom tevens het verhogen van de liberalisatiegrens van sociale huurwoningen van 737,14 euro naar 1.000 euro genoemd. Zo hebben meer middeninkomens toegang tot sociale huur. Ook het afremmen van de speculatieve ‘buy-to-let’ – waarbij beleggers woningen kopen om deze vervolgens voor veel geld te verhuren – is een mogelijkheid. De diversiteit aan voorgestelde maatregelen geeft aan hoe moeilijk het is om de tekorten en het gebrek aan betaalbaarheid op de korte termijn op te lossen.

Het is duidelijk dat er meer nieuwe huurwoningen nodig zijn, maar dit is een langdurig proces en het zal de problemen in met name de grote steden nooit helemaal oplossen. We moeten daarom af van de gedachte dat het voor iedereen haalbaar moet zijn om in de grote stad te kunnen wonen. Kijk in een straal van twintig kilometer rond de grote steden en de huren liggen opeens een stuk lager.

Neem Amsterdam. Daar lag de gemiddelde huur in de vrije sector volgens verhuurplatform Pararius op 23,47 euro per vierkante meter in het derde kwartaal van 2019. De gemiddelde huur in Almere is echter maar 13,38 euro per vierkante meter en ligt daarmee 43 procent onder de huur in Amsterdam. De gemiddelde huur voor een woning van 70 vierkante meter in Amsterdam is 1.643 euro per maand, terwijl die in Almere maar 937 euro per maand is. Ook in omliggende gemeenten Hoofddorp en Amstelveen liggen de huren een stuk lager dan in de hoofdstad.

Een vergelijkbaar patroon is zichtbaar in steden als Eindhoven, Utrecht, Den Haag en Rotterdam en hun randgemeenten, zoals in onderstaande tabel te zien is.

Op heel redelijke afstand van de grote steden zijn dus zeker nog betaalbare huurwoningen te vinden. Deze randgemeenten kunnen zich als betaalbaar alternatief voor de grote steden profileren. Dit neemt niet weg dat ook in deze gemeenten een tekort bestaat aan relatief betaalbare huurwoningen in de vrije sector. Bijbouwen moet daarom zeker prioriteit blijven.

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Meer informatie: