Headlines | IJzerpoeder als CO₂-vrije brandstof

door: Arnold Mulder

IJzer heeft toekomst als brandstof, zo schrijft het Algemeen Dagblad op basis van een interview met de hoogleraren Niels Deen en Philip de Goey van de Technische Universiteit Eindhoven. Weliswaar zullen auto’s voorlopig niet op ijzerpoeder rijden, maar voor de industrie en de maritieme sector is de ontwikkeling interessant.

Insight:
Brandstoffen spelen een belangrijke rol in de Nederlandse klimaatdoelen, waarbij de industrie tot 2030 voor 14,3 miljoen ton aan CO₂-uitstoot moet reduceren. CO₂-emissies komen nu nog vooral voort uit de verbranding van fossiele brandstoffen. De grote vraag is daarom: welke brandstoffen kunnen in de industrie olie, gas en kolen verdrijven?

Waterstof is een van de alternatieven die industrieel duurzaam kan worden toegepast. Waterstof kan op twee manieren CO₂-vrij worden geproduceerd: via elektrolyse met duurzaam opgewekte elektriciteit (beter bekend als ‘groene waterstof’) of met behulp van aardgas, waarbij CO₂-emissies worden afgevangen en opgeslagen (blauwe waterstof). Als de productie van groene en blauwe waterstof flink kan worden opgeschaald, kan dat veel uitstoot van broeikasgassen schelen.

Opschaling van waterstof loopt nu echter nog tegen een probleem aan: de infrastructuur voor grootschalige transport en distributie van waterstof nog moet worden opgebouwd. Zo is het eerste schip dat vloeibare waterstof kan vervoeren vorige maand net gedoopt. De uitdaging is dus om de afstand te overbruggen tussen waterstofproductie en de fabrieken die over moeten schakelen op een duurzame brandstof.

Door waterstof om te zetten in ijzerpoeder kan dit logistieke probleem mogelijk worden omzeild. Er komen geen broeikasgassen vrij bij de verbranding van ijzerpoeder. Het restproduct na verbranding, ijzerroest, kan bovendien met behulp van waterstof weer worden teruggebracht tot ijzerpoeder.  Het omzetten van waterstof naar ijzerpoeder klinkt niettemin mogelijk inefficiënt, ook omdat 24 procent van de energie daarbij verloren gaat. Toch is die omzetting kansrijk, om meerdere redenen.

Opslag en transport van ijzerpoeder is namelijk gemakkelijker omdat de infrastructuur hiervoor wereldwijd al beschikbaar is. IJzerpoeder kan veilig worden opgeslagen en vervoerd in bestaande dry-bulk schepen en terminals.

Daarnaast zijn internationale markten voor ijzer zeer volwassen. Dat betekent dat waardebepaling en verhandeling eenvoudiger is voor een ton ijzerpoeder dan voor een ton waterstof. Dergelijke waarderingen kunnen het verschil betekenen tussen een verdienmodel dat schaalbaar en financierbaar is, en een die fragiel is en daardoor wellicht klein blijft.

Wat de rol van ijzerpoeder precies wordt in ons energiesysteem is nog onduidelijk, maar er zijn voldoende redenen om de rol van ijzerpoeder serieus te nemen. Om die reden is ABN AMRO ook partner geworden van Team SOLID, om zo het onderzoek naar ijzerpoeder en zijn toepassingen te helpen ondersteunen.

 

Meer informatie:

  • Team Solid  – https://www.teamsolid.org/
  • Duurzaam Bedrijfsleven – ‘Eerste schip dat vloeibaar waterstof kan vervoeren gedoopt’
  • AD.nl – ‘IJzerpoeder als batterij van de toekomst: overal te vinden en opnieuw te gebruiken’
  • Arnold Mulder, Sector Banker Energy ABN AMRO, arnold.mulder@nl.abnamro.com