Grondstoffenprognose: Bescheiden opwaarts potentieel voor grondstoffenprijzen in 2020

door: Georgette Boele , Casper Burgering , Hans van Cleef

In deze publicatie: 2019 was een goed jaar voor de CRB-index vanwege hogere energie- en goudprijzen. Dit ondanks zwakkere wereldwijde groei en wereldwijde handel. Voor 2020 verwachten we slechts een bescheiden opwaartse beweging in de CRB-index vanwege een stabilisatie of een lichte verbetering van de vooruitzichten voor de wereldeconomie, geen serieuze periodes met risicoaversie, een ietwat zwakkere dollar en accommoderend monetair beleid door de Fed en de ECB. Toch kunnen bevoorradingsproblemen tijdelijke pieken veroorzaken in de prijzen van olie, palladium, nikkel, granen en soft commodities (zoals suiker, koffie en cacao).

Vorig jaar was een goed jaar voor de CRB-grondstoffenprijsindex. De index steeg met 9%. Deze stijging was opmerkelijk gezien diverse conflicterende factoren. Deze factoren waren: minder wereldhandel, zorgen over de wereldeconomie, handelsspanningen, zwakke autoverkopen, extremere weersomstandigheden, een sterkere dollar en een versoepeling van het monetaire beleid door de Fed en de ECB. De stijging van de CRB-index was voornamelijk het gevolg van hogere olieprijzen en hogere goudprijzen. De meeste industriële metaalprijzen werden juist meer beïnvloed door een zwakkere wereldeconomie en zwakkere handel. Goudprijzen stegen als gevolg van versoepeling van het monetaire beleid, meer negatieve schulden en geopolitieke spanningen. De olieprijzen werden ondersteund door het OPEC-beleid en de verwachtte handelsovereenkomst tussen de VS en China.

Zoals bij elke andere beleggingscategorie kennen grondstoffenprijzen een groot aantal prijsbepalende factoren en is het samenspel tussen deze factoren bepalend voor de koersrichting. De meeste grondstofprijzen worden beïnvloed door de toestand van de wereldeconomie. Na een jaar van steeds lagere verwachtingen over de toestand van de wereldeconomie, zal 2020 waarschijnlijk enige stabilisatie brengen. In lijn hiermee verwachten we dat de wereldwijde autoverkopen enigszins zullen herstellen. We verwachten nog steeds een zwakke economische groei in de eurozone, maar een stabilisatie is waarschijnlijk. Verder verwachten we wat meer constructieve berichten uit de Chinese economie (zie China Watch van Arjen van Dijkhuizen). China is de belangrijkste consument van grondstoffen. Een hogere groei van de Chinese economie ondersteunt de vooruitzichten voor grondstoffen. Bill Diviney, onze VS-econoom, denkt echter dat de Amerikaanse economie de komende maanden verder zal vertragen en onze groeivoorspelling is onder de consensus voor de VS. Al met al zien de economische vooruitzichten en de vraagzijde voor grondstoffen (vooral industriële metalen) er iets beter uit dan in 2019.

Ook zijn we minder pessimistisch over de vooruitzichten voor de wereldhandel na de fase 1-handelsovereenkomst tussen de VS en China. Van tijd tot tijd kunnen er verbale uitspattingen zijn, maar we verwachten geen escalatie van deze handelsspanningen op de korte termijn. Dit zou het beleggerssentiment enigszins moeten helpen en de meer cyclische grondstoffen ondersteunen. Een zwakkere dollar in onze voorspellingshorizon en accommoderend monetair beleid door de Fed en de ECB grondstofprijzen ook moeten ondersteunen. De CRB-index neigt te stijgen als de dollar daalt. Grondstofbeleggingen resulteren niet in inkomsten in de vorm van dividend en coupon. Meer negatief renderende obligaties maken grondstoffen als belegging daarom aantrekkelijker. De vraag naar grondstoffen kan dit jaar dus toenemen. Tot slot verwachten we geen grote storingen in het aanbod van grondstoffen, maar er bestaat altijd een risico dat deze onverwachts alsnog optreden.

Deze publicatie is in het Engels

Global Commodity Outlook 2020.pdf (298 KB)
Download