FX Watch: Polen – Nieuwe ramingen złoty

door: Georgette Boele , Anke Martens

In deze publicatie: Handel en economische groei zijn belangrijke drijfveren voor de złoty, evenals het algemeen beleggersklimaat en renteverschil met ECB. Inflatie stijgt maar de centrale bank staat voorlopig nog aan de zijlijn. We hebben onze eindejaarsvoorspelling voor EUR/PLN  verlaagd van 4,30 naar 4,25.

200124-FX-Watch-Poland.pdf (127 KB)
Download

Sinds het begin van 2016 is er weinig richting te bekennen in het valutapaar euro ten opzichte van de Poolse złoty. De koers heeft zich voornamelijk bewogen in een bandbreedte van 4,20 tot 4,50, maar was vaak dichtbij het niveau van 4,30 Sinds september 2019 is de Poolse złoty met bijna 4% gestegen en EUR/PLN gedaald van 4,40 naar 4,24. De belangrijkste vraag is of deze trend door zal zetten.

Handel en economische groei zijn belangrijke drijfveren

De Poolse economie was verrassend sterk in 2019 gezien de verzwakking van belangrijke handelspartners in de eurozone. Dit was het gevolg van een robuuste ontwikkeling van consumptie en investeringen geholpen door fiscale stimulus door de overheid. Tegen het eind van het afgelopen jaar zagen we tekenen van afnemende groei. We verwachten dat deze vertraging doorzet in 2020, maar dat de groei nog steeds die van de eurozone zal overstijgen.

Deze vooruitzichten steunen de złoty. De handelsovereenkomst tussen de VS en China heeft de vooruitzichten voor de wereldhandel iets verbeterd en zijn daarom ook gunstig voor de eurozone. We verwachten dat groei in de eurozone in de tweede helft van het jaar wat herstel zal laten zien. Omdat Polen sterk afhankelijk is van de handel met de eurozone (met name Duitsland), zijn deze ontwikkelingen gematigd positief.

Inflatie stijgt maar de centrale bank staat voorlopig nog aan de zijlijn

In 2019 steeg de inflatie sterk, van 1,2% in het eerste kwartaal tot 2,8% in het vierde kwartaal, als gevolg van stijgende lonen, hogere woonlasten en stijgende voedselprijzen. De inflatie in december was hoger dan verwacht (op 3,4%), maar nog wel binnen de bandbreedte van 2,5% +/- 1%. Het is dan ook te verwachten dat vroeg of laat de centrale bank de beleidsrente gaat verhogen en dit heeft de złoty gesteund. De reële rente is nu negatief. De centrale bank denkt echter dat de stijging van de inflatie van tijdelijke aard is. Ze is ook van mening dat de stijging van de loonkosten zal afzwakken. We denken daarom dat de centrale bank zal aarzelen om de rente te verhogen. Daarnaast verwachten wij dat de ECB in het eerste kwartaal van 2020 de rente opnieuw zal verlagen en het opkoopprogramma zal verhogen. Hierdoor neemt het renteverschil met de ECB verder toe. Dit zit op dit moment nog niet in de koers van EUR/PLN verdisconteerd.

Renteverschil belangrijk voor de złoty

Het renteverschil is belangrijk voor de Poolse munt. Als beleggers bereid zijn om meer risico te nemen is de złoty een aantrekkelijke belegging. De beleidsrente in Polen bedraagt sinds 2015 1,5% en is daarmee nu één van de hogere in Europa. Noorwegen heeft ook een beleidsrente van 1,5%, de Tsjechië zit op 2% en Roemenië op 2,5%. De rest van Europa ligt een heel stuk lager en in de eurozone is de rente zelfs negatief. Tevens blijft het tekort op de lopende rekening klein.

De koers is ook relatief stabiel. Verder stijgt de złoty over het algemeen als het beleggerssentiment positief is. We zijn niet uitgesproken positief, maar we verwachten ook geen sentiment dat beleggers massaal veilige haven beleggingen kopen. Dus op dit gebied zijn we neutraal.

Nieuwe voorspellingen

We hebben onze voorspellingen voor EUR/PLN bijgesteld. We verwachten dat centrale bank van Polen voorlopig de rente niet zal verhogen. Dit zal iets neerwaartse druk op de munt zetten. Daarnaast denken wij dat de ECB haar beleid meer zal verruimen. Hierdoor zal EUR/PLN kunnen dalen. Alles bij elkaar genomen zal de koers van EUR/PLN ongeveer uitkomen op waar de markt nu zit. We hebben onze eindejaarsvoorspelling voor EUR/PLN verlaagd van 4,30 naar 4,25.