Een schone taak

door: Bart Banning

Traditioneel lees ik rond de jaarwisseling rapporten die ingaan op logistiek trends voor het komend jaar. Belangrijk, want inspiratie van supply chain professionals is zeer welkom om mijn eigen thema’s te voeden.

Het geeft verdieping op de continue veranderingen die gaande zijn binnen de logistieke sector. En de mogelijkheid keuzes te maken op de meest relevante thema’s van dit moment. De rode draad bij de top trends is helder. Logistieke vernieuwing wordt volledig opgeslokt door digitalisering, technologie en duurzaamheid.

Laat me beginnen met duurzaamheid. Belangrijk vanwege twee redenen. Ten eerste is logistiek verantwoordelijk voor een substantieel gedeelte van de mondiale uitstoot van CO2. Green deals op nationaal en internationaal niveau slaan ons om de oren. En ons eigen stikstofdossier, met als meest recente wapenfeit de uitspraak over de schone luchtvaart, benadrukt de urgentie. De druk om schoner en efficiënter te vervoeren is groot. Mijn stellige overtuiging is dat dit nu en de komende jaren een forse impact gaat hebben op onze dagelijkse praktijk. Of je nu werkzaam bent bij een logistiek bedrijf, haven, verlader of financier maakt niet uit. Sterker nog, juist de kracht van samenwerking is nodig om stappen te zetten. Als tweede reden noem ik de uitkomst van het strategierapport van Berenschot 2019. Duurzaamheid is als snelste steiger opgeklommen naar plaats drie op de strategische agenda van bedrijven. Duurzaamheid blijkt een extra onderscheidende factor te bieden. En laat onderscheidend vermogen voor logistieke bedrijven nu juist één van de belangrijkste drijfveren voor hun business model te zijn. Kortom, de duurzame transitie is om meerdere redenen een blijvertje. Niet eenvoudig, én spannend zoals mijn mede columnist Peter Colon vorige week schreef.

Naast duurzaamheid versnellen ook toptrends digitalisering en technologie de transitie van uw bedrijf. Wie de boekjes van 2010 er op na leest zag dat we het in die tijd met name hadden over netwerken, ladingbundeling, en multimodale concepten. De continue verandering van de klantvraag en de ongelooflijke snelheid van met name de technologische en digitale vooruitgang heeft de logistieke sector anno 2020 flink opgeschud. Weliswaar zijn de onderwerpen van ‘vroeger’ nog steeds relevant, maar de dynamiek en de belangen zijn definitief anders. Voorbeelden zijn robotisering, control towers, IoT en data. Zij hebben impact die verder gaat dan een efficiëntere logistieke operatie alleen. Ze geven richting aan continue verandering en dragen bij de duurzame transitie te realiseren. Maar zijn tegelijkertijd ook disruptief voor degenen die niet snel genoeg aanhaken.

Digitalisering vormt een directe link met twee andere trends, transparantie en zichtbaarheid. Volgens een rapport van Eye For Transport stelt 90% van de European supply chain professionals dat zichtbaarheid in de keten top prioriteit heeft. En 71% van de deelnemers van een onderzoek van Gravity Supply Chain aangeeft dat een gebrek aan zichtbaarheid hun supply chain nadelig beïnvloedt.

Digitalisering lijkt ook hier de oplossing. Maar heeft ook een minder positieve kant. Het maakt uw bedrijf kwetsbaar. Toenemende connectiviteit leidt tot uitwisseling van steeds meer, en ook steeds belangrijkere data.

Cijfers uit 2019 laten zien dat ruim 40% van de bedrijven in de logistieke sector te maken heeft gehad met een vorm van cybercrime of hacking. Jaar op jaar zien we een toename van dit percentage. Helaas, ook cybersecurity is definitief een primair aandachtsgebied.

Aan u de schone taak deze trends aan elkaar te rijgen. De vertaling te maken naar een gerichte strategie voor uw eigen bedrijf, en voor uw klanten. Het vraagt om focus, visie én leiderschap. Bent u trendzetter of toch meer trendvolger, opportunist of realist.

En wat verwacht uw opdrachtgever eigenlijk van u. Eén ding is helder. De transitie gaat snel, zowel op digitaal, technologisch als duurzaamheidsgebied.

Deze column is op 22 januari geplaatst in het vakblad Nieuwsblad Transport.