Bouwkosten drijven prijs nieuwbouwwoning omhoog

door: Philip Bokeloh

  • Prijs nieuwbouwwoningen stijgt met 16% jaar-op-jaar in tweede kwartaal
  • Samenstelling van de nieuw opgeleverde koopwoningen is veranderd
  • Bouwkosten omhoog door kleinere projecten, schaarste en strengere bouwnormen

De prijzen van nieuwbouwwoningen stijgen nog harder dan die van bestaande woningen. In het tweede kwartaal kwam de prijsstijging uit op 16% jaar-op-jaar, tegen 7,2% bij bestaande woningen. Net als bij bestaande woningen is het aanbod erg beperkt en daalt het aantal transacties

Samenstelling opgeleverde huizen verandert

Behalve het krappe aanbod is er nog een aantal andere factoren dat de prijs van nieuwbouwwoningen opstuwt. Eén prijsopdrijvende factor is de veranderde samenstelling van de opgeleverde woningen. Er wordt meer gebouwd in de regio’s met veel vraag, waar het gemiddelde prijspeil hoger ligt. Verder bouwen projectontwikkelaars gemiddeld grotere (en dus duurdere) woningen vanwege de aantrekkelijkere marges.

Oplopende bouwkosten

Dan zijn er nog de bouwkosten. De bouwkosten lopen op omdat projecten kleinschaliger zijn dan voorheen. De voorkeur voor kleinschalige bouwprojecten heerst zowel bij projectontwikkelaars als bij beleidsmakers. Projectontwikkelaars zijn zich sinds de crisis bewuster van mogelijke financiële risico’s. Met kleine projecten kunnen zij flexibel inspelen op veranderingen in de omgeving. Voor beleidsmakers geldt dat de tijd van grootschalige VINEX-locaties voorbij is. Hun aandacht gaat nu meer uit naar binnenstedelijke, kleinere bouwprojecten. De focus op kleinere projecten heeft wel een prijs in de vorm van gemiste schaalvoordelen. Voordeel is anderzijds dat de voorinvesteringen in bijvoorbeeld aan- en toevoerwegen doorgaans lager uitvallen.

Schaarse bouwgrond

De bouwkosten nemen verder toe door hoge kavel-, loon- en materiaalkosten. De bouwgrond in populaire woonregio’s is schaars. Dit vertaalt zich in een hogere prijs voor bouwkavels. De bouwkosten stijgen ook omdat bouwbedrijven moeite hebben om geschikt personeel te vinden en werknemers in de bouw hogere salarissen verlangen. Verder leidt beperkte capaciteit bij toeleveranciers tot gebrek aan bouwmaterialen en hogere materiaalkosten.

Strengere milieu- en energienormen

Tot slot zijn er nog de aangescherpte bouwnormen. Zo worden de milieu- en energienormen voor nieuwbouwwoningen allengs strenger. Vanaf 1 juli 2020 mag alleen nog maar Bijna Energie Neutraal (BENG) worden gebouwd. De energiebesparingen die dit in de toekomst zal opleveren, vereisen wel de nodige investeringen vooraf. Dit vertaalt zich in een hogere prijs voor nieuwbouwwoningen.