Visie op wereldeconomie – Eerst nog zwak, daarna beter

door: Han de Jong

Met een aantal voorbehouden kijken we met enig optimisme naar 2020

191129-Global-Outlook-NL-1.pdf (217 KB)
Download

Samenvatting: 

De mondiale conjunctuur is in de afgelopen twee jaar fors verzwakt. Maar er is reden aan te nemen dat een versnelling van de mondiale groei zich in 2020 zal manifesteren. Daarbij is het (tijdelijk) beëindigen van het conflict tussen China en de VS cruciaal. Als dat conflict zich echter voortsleept of verder escaleert dan is dat zeer negatief voor de mondiale conjunctuur in 2020. Wij veronderstellen dat betrokken partijen binnenkort een akkoord sluiten. Andere positieve factoren voor 2020 zijn de Chinese stimuleringsmaatregelen, de effecten van de doorgevoerde monetaire versoepeling in de VS, de waarschijnlijke, betere tijden voor (Duitse) autobedrijven, de uitrol van 5G, de wat lagere olieprijs, het licht expansieve begrotingsbeleid in Europa, een inhaalvraag die is veroorzaakt door onzekerheid en bij verminderde onzekerheid zich alsnog manifesteert en de voorraadcyclus in enkele belangrijke sectoren. Langs een breed front zien we momenteel vertrouwensindicatoren licht verbeteren van overigens lage niveaus. Hoewel dit ongetwijfeld een broos proces is, duidt deze ontwikkeling toch op een conjuncturele verbetering voor de mondiale economie in de loop van 2020.

Zoals altijd en overal, zijn er risico’s en onzekerheden. De Amerikaanse verkiezingen zullen hun schaduw vooruit werpen. Het brexit-proces lijkt momenteel in rustiger vaarwater terecht te komen, maar nieuwe en onaangename verrassingen zijn niet uit te sluiten. Ook is het niet duidelijk of de ECB onder nieuw leiderschap een andere koers zal inslaan. Datzelfde geldt voor de Europese Commissie. Ook zijn er risico’s op het gebied van beleid. In veel landen neemt de druk op regeringen toe zich steviger in te zetten om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Dat kan makkelijk leiden tot schoksgewijze maatregelen die een abrupte en negatieve invloed hebben op de bedrijvigheid op korte termijn..