Headlines | Transparantie over eerlijke keten wint aan belang

door: Henk Hofstede

Op 10 december 1948 is door de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aanvaard. En die dag heet sindsdien ‘Dag van de Mensenrechten’. Overal ter wereld worden rond deze datum manifestaties voor de mensenrechten georganiseerd en ieder jaar wordt op deze datum de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt.

Insight
Voor consumenten wordt steeds belangrijker dat de arbeidsomstandigheden waaronder producten worden gemaakt, eerlijk zijn. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat bijna 40 procent van de consumenten zich beschouwt als bewust en duurzaam in het koopgedrag. En 40 procent van de consumenten geeft aan een hogere prijs te willen betalen met de zekerheid dat het product onder eerlijke omstandigheden is gemaakt. Consumenten willen dus steeds meer transparantie over de herkomst van producten en kunnen in toenemende mate ‘stemmen met hun portemonnee’.

De overheid zet deze wens kracht bij door de verkoop van eerlijke producten af te dwingen. In mei van dit jaar nam de Eerste Kamer de Wet Zorgplicht Kinderarbeid aan. De nieuwe wet verplicht bedrijven om kinderarbeid in hun keten op te sporen, te voorkomen en aan te pakken. Bedrijven moeten verklaren dat zij zorgvuldig werken en voorkomen dat hun producten met behulp van kinderarbeid tot stand komen. Deze wet zal van toepassing zijn op alle bedrijven die in Nederland goederen of diensten verkopen, zowel online als offline.

De verwachting is dat deze wet in 2022 van kracht wordt. Wereldwijd worden 152 miljoen kinderen tewerkgesteld. Ze zijn onder meer actief in de mijnbouw voor grondstoffen voor onze elektronica, de cacaoteelt of in de kledingproductie.

Eerlijke arbeidsomstandigheden worden zo geleidelijk een voorwaarde voor alle ondernemers. Bedrijven en daarmee ook retailers moeten aan de bak, als ze dit al niet deden. Zij moeten samen met hun ketenpartners lokaal onderzoek doen naar de fundamentele oorzaken van kinderarbeid in hun productieketen. Door samen met partners het inkoopproces continue te monitoren, moeten retailers waarborgen dat alle werknemers in de keten een eerlijk en leefbaar loon ontvangen. Wanneer aan die voorwaarde wordt voldaan, neemt binnen gezinnen de druk af om kinderen aan het werk te zetten om het hoofd boven water te houden.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken wil daarnaast met het Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK) Nederlandse bedrijven ondersteunen en stimuleren om actief kinderarbeid in hun productieketens aan te pakken. Om dit doel te bereiken wil het FBK samenwerking stimuleren met ngo’s en lokale bedrijven in de productielanden. Het fonds heeft voor de periode 2018-2022 een subsidiepot van euro 35 miljoen ter beschikking gesteld. Per project is een maximale subsidie van 475.000,- euro mogelijk. Een voorwaarde voor een financiële bijdrage is de samenwerking met een ngo en een lokale onderneming.

Het fonds is nog onbekend bij veel ondernemers, terwijl de wetgeving werkelijkheid wordt. Internationaal opererende retailers en importeurs die stappen willen zetten in het eerlijker maken van hun producten, kunnen contact opnemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.RVO.nl/FBK). Het RVO werkt volgens het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. De actie moet uiteindelijk van de retailer komen, maar met enige druk van de consument en met ingrijpen en steun van de overheid kan verduurzaming van de productieketens worden versneld.

 

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Meer informatie: