Spektakel in de koffieprijs

door: Casper Burgering

De koffieprijs heeft in de laatste twee maanden van dit jaar een heuse rally doorgemaakt. Zo steeg de prijs van arabicakoffie spectaculair. In slechts zeventien dagen nam de prijs met bijna 30% toe. Wat is hier aan de hand?

De prijs van arabicakoffie heeft dit jaar flink wat pieken en dalen doorgemaakt. Het jaar begon moeizaam. Zo moest de markt in de eerste helft van het jaar nog een record aantal van 62 miljoen zakken koffie (van 60 kg per stuk) verwerken. Dit bracht prijsdruk. Maar eind 2019 zit de koffieprijs weer in een opgaande lijn, met name door een oplopend tekort in de markt.

Braziliaanse invloeden op koffieprijs

Brazilië is ’s werelds grootste koffieproducent, met een aandeel van 32% in de mondiale koffieproductie. De koffieoogst in Brazilië kent een tweejaarlijkse cyclus. Hierbij wordt een jaar met een zeer goede oogst (het ‘on-year’) gevolgd door een jaar met een slechtere oogst (het ‘off-year’). De koffieproductie van Brazilië zit dit seizoen in een ‘off-year’ en daarmee komt de oogst lager uit ten opzichte van vorig seizoen. In het seizoen 2020/2021 komt de markt in een ‘on-year’ terecht en krijgen we te maken met overschotten. Dit zal dan weer de nodige druk op de koffieprijs opleveren.

Vraag naar koffie

Het merendeel van de koffie uit Brazilië is bestemd voor exportmarkten. En met die Braziliaanse export gaat het goed. De exportwaarde van Braziliaanse koffie is tot en met november met 9% toegenomen. Het geeft aan dat de vraag naar koffie goed is. En de aanhoudende goede vraag naar koffie is natuurlijk ook deels debet aan de stijging van de koffieprijs.

In Europa is de koffieconsumptie in de afgelopen vijftien jaar met 5% gestegen en in de VS met zo’n 8%. Leuke cijfertjes, maar niets in vergelijking met wat zich in Azië afspeelt. Daar is de groei van de koffieconsumptie per hoofd van de bevolking in de afgelopen vijftien jaar gemiddeld bijna 240% geweest. Dit komt neer op een toename van bijna 16% per jaar. In de meeste van deze Aziatische landen is bovendien de koffieconsumptie per hoofd nog erg laag, zeker in vergelijking met het niveau in ontwikkelde economieën. Het geeft aan dat de koffiecultuur in veel Aziatische landen in opkomst is. Dat belooft wat voor de toekomst.

En ons kopje koffie dan…?

Echt zorgen hoeven we ons nu nog even niet te maken. De kortetermijngrillen van de koffieprijs van de koffieboon laten zich namelijk niet snel vertalen in de prijs van ons kopje koffie. Want slechts 4% van de prijs van een kopje koffie in een restaurant komt namelijk voor rekening van de koffieboon.

Deze column heeft op 16 december in de Telegraaf gestaan onder de titel ‘Spektakel in de koffieprijs’