Kapers op de kust voor adviesbureaus

door: Kasper Buiting

Adviesbureaus hebben optimaal kunnen profiteren van de economische hoogconjunctuur. De economische groei van de afgelopen jaren heeft geresulteerd in hogere omzetten, een sterke groei van bedrijven en een toename van het aantal werkenden in de branche.

De vraag is of deze groei voort kan duren. Op de korte termijn koelt het economisch klimaat af en daar krijgen ook de adviesbureaus vroeg of laat mee te maken. Op de lange termijn lijkt de branche tegen de grenzen aan te zitten. Er zijn kansen voor verdere groei, maar door verzadiging lijkt de branche het huidige hoge tempo niet vast te kunnen houden.

Het grootste probleem voor de branche worden de kapers op de kust die op het succes afkomen: branchevreemde partijen die advies gaan aanbieden, klanten die interne adviesdiensten gaan opzetten en een sterke groei van zzp’ers die de prijs drukken.

 

Meer hierover kunt u lezen in de branche-update adviesbureaus:

19.060.214-Rapport-Kapers-op-de-kust-voor-adviesbureaus-december.pdf (1 MB)
Download