Headlines | Elektrische bouwmachine heeft juist nu duw in de rug nodig

door: Madeline Buijs , Casper Wolf , Petran van Heel

Foto: Shutterstock

Uit een reportage van de NOS deze week blijkt dat er op dit moment opvallend veel oude bouwmachines uit Nederland worden geveild. Normaliter komt 25 procent van de geveilde machines uit Nederland, nu ligt dat percentage een stuk hoger. De machines worden voornamelijk aan buitenlandse partijen verkocht.

Insight:
De belangrijkste oorzaak voor de stijging van de verkoop van bouwmachines door Nederlandse ondernemers is de stikstofcrisis en de tot voor kort zeer lage PFAS-norm, die beperkingen oplegt aan het verplaatsen van grond. Hierdoor kwamen veel projecten plotseling stil te liggen. Daardoor kunnen ook de bouwmachines niet worden gebruikt en worden ze noodgedwongen verkocht. Dat de verkoop van Nederlandse bouwmachines al zo snel na de eerste maatregelen van afgelopen zomer toeneemt, geeft aan hoe ingrijpend de gevolgen van het stikstofbesluit en de PFAS-norm zijn.

Het overgrote deel van de bouwmachines dat nu wordt verkocht, rijdt op diesel. Deze machines stoten flink wat stikstof uit, zeker de verouderde typen. De verwachting is dat een deel van de verkopende bedrijven weer nieuwe machines kopen als de bouwproductie weer aantrekt. Het zou mooi zijn als dan de keuze op een elektrische bouwmachine valt. Daarmee kan de stikstofuitstoot op de bouwplaats flink worden verminderd. De markt voor deze machines is op dit moment echter nog heel klein. In 2018 werden er in Nederland 5.320 rupsgraafmachines, mobiele of minigraafmachines en laadschoppen verkocht, terwijl er op dit moment maar 80 elektrische bouwmachines in Nederland beschikbaar zijn. Er zijn inmiddels wel bedrijven die zich specialiseren in de verhuur van elektrische bouwmachines, zoals Hoogwerkt.

Om de markt voor elektrische bouwmachines te laten groeien, is meer vraag nodig naar deze machines. Producenten zullen bij voldoende vraag hun productie opvoeren, met mogelijke prijsdalingen als gevolg. De snelste manier om deze vraag te creëren is via beleid van de overheid. Wanneer de overheid verplicht om schonere machines in de bouw te gebruiken, zal de vraag daarnaar vanzelf volgen. Nu de oude machines in groten getale worden verkocht, is dit het ideale moment voor de overheid om dergelijke wetgeving in te voeren.

Bij andere vormen van transport heeft de overheid al ingegrepen. Zo moeten sinds 1 januari 2015 alle nieuwe vrachtwagens die in Europa de weg op gaan een Euro 6-motor hebben. Hierdoor is de uitstoot van vrachtwagens drastisch afgenomen. De nieuwe vrachtwagens stoten nog maar de helft fijnstof uit en de stikstofuitstoot ligt 80 procent lager, zo berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook voor de binnenvaart zijn Europese regels opgesteld om de uitstoot van motoren te verminderen. Deze regels gelden zowel voor nieuwbouw als bij het plaatsen van een nieuwe motor in een bestaand schip en zorgen eveneens voor een drastische daling van de stikstofuitstoot. In de binnenvaart proberen overheid en het bedrijfsleven daarnaast gezamenlijk de uitstoot te verminderen. De overheid heeft onder meer subsidieregelingen beschikbaar gesteld om schone motoren aan te schaffen.

De overheid blijkt dus een belangrijke bijdrage te kunnen leveren om de vraag naar schone producten te bevorderen. Wanneer dit bovendien in samenspraak met de sector wordt gedaan, is het draagvlak voor deze maatregelen groter. De overheid kan dit dus ook voor het elektrificeren van de vloot bouwmachines doen. De bouwsector heeft zich door het tekenen van de Green Deal ‘Het nieuwe draaien’ al bereid verklaard om te verduurzamen. De ondertekenaars van de Green Deal willen de uitstoot met tien procent verminderen. De eerste stappen worden al gezet door de overheid. Bij verschillende gemeentelijke aanbestedingen hebben bouwbedrijven gewonnen door volledig elektrisch materieel te gebruiken. De overheid kan dit vervolgens een verdere impuls geven door hiervoor een deel van de toegezegde 500 miljoen euro om de stikstofcrisis op te lossen te gebruiken. Dan wordt het voor veel bouwbedrijven veel aantrekkelijker om de keuze voor een elektrische bouwmachine te maken wanneer zij weer een nieuwe machine nodig hebben.

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Meer informatie: