Headlines | Azië prima alternatief voor Amerikaanse rem op Nederlandse kaasexport

door: Nadia Menkveld

Het CBS berichtte deze week over de gevolgen van de toestemming die de Verenigde Staten hebben gekregen om hogere importtarieven aan Europese lidstaten op te leggen ter compensatie van de onrechtmatige staatssteun van de Europese Unie aan vliegtuigbouwer Airbus. Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk worden het meest geraakt. Voor Nederland geldt dat de kaasexport gevaar loopt. De schade valt echter mee. Hoewel de Verenigde Staten een groeimarkt is, is de kaasexport naar Azië groter en neemt bovendien sneller toe.

Insight:

Nederland produceert relatief veel kaas, maar is niet de grootste producent binnen de Europese Unie. Duitsland is koploper met een productie van 2,2 miljoen ton in 2018. Frankrijk komt op de tweede plek en Italië staat derde. Nederland volgt met een jaarlijkse productie die richting de 1 miljoen ton gaat.

Wel is Nederland na Duitsland de belangrijkste exporteur van kaas. De omvang van de Nederlandse kaasexport bedroeg vorig jaar 876,000 ton ter waarde van 3,4 miljard euro. Verreweg de belangrijkste exportkaas is Goudse kaas, waarvan in 2018 voor 1,1 miljard euro aan het buitenland werd verkocht. Op de tweede plek staat Maasdam en Edam op de derde.

Het grootste deel van de Nederlandse exportkaas heeft andere Europese landen als bestemming. Duitsland is de grootste buitenlandse afnemer van Nederlandse kaas. Slechts 15 procent van de Nederlandse kazen komt buiten de Europese grenzen terecht.

In 2018 werd voor 78 miljoen euro aan kaas naar de Verenigde Staten geëxporteerd. Dat betekent dat dus slechts een klein deel van de totale export onder de hogere importtarieven valt. Bovendien zijn nu net de belangrijkste exportkazen – Gouda, Maasdam en Edam ­– uitgezonderd van deze hogere tarieven. De schade van de hogere importheffingen valt dus mee.

Toch moet het belang van de Verenigde Staten als exportmarkt voor Nederland niet worden onderschat, omdat de vraag naar Nederlandse kazen daar nog flink stijgt. Waar de groei van de export van Nederlandse kaas op de lange termijn op gemiddeld 3 procent ligt, groeit de export naar de Verenigde Staten jaarlijks met zo’n 6 procent.

Echter, de grootste groeimarkt is niet de Verenigde Staten, maar Azië. Dit werelddeel is goed voor 6 procent van de totale export en groeit bovendien jaarlijks met dubbele cijfers. In tien jaar tijd is de uitvoerwaarde naar dat werelddeel van 41 miljoen euro verdrievoudigd naar 204 miljoen.

In Azië groeit niet alleen de bevolking, ook de welvaart neemt er toe. Dat is anders in Europa en de Verenigde Staten waar de groei van de bevolking miniem is en naar verwachting zal krimpen. Dat Nederlandse kaasproducenten hun volle aandacht op Azië richten, is dan ook een logische strategie, zeker nu de onzekerheid over de handel met de Verenigde Staten toeneemt.

 

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Meer informatie: