Goed leiderschap brengt u nieuwe leiders

door: Bart Banning

Onlangs werd door Forbes Magazine de top 100 gepubliceerd van de meest innovatieve leiders. Niet onverwacht werd de lijst aangevoerd door bekende namen als Jeff Bezos, Elon Musk en Tim Cook. Ooit begonnen als start up, maar inmiddels uitgegroeid tot toonaangevende wereldspelers op hun vakgebied.

Ook de logistieke sector heeft dringend behoefte aan vernieuwing. Tijdens de summit van Logistiek over ketensamenwerking kwam dit ter sprake. Natuurlijk zijn technologie en digitalisering steeds meer sturende instrumenten om processen te verbeteren. Maar het fundament van een echte doorbraak in ketensamenwerking begint bij u als ondernemer. Mijn vraag aan u: hoe vernieuwend bent u als leider binnen uw organisatie?

U heeft vast zelf ook wel een top 10 van innovatieve ondernemers. Mensen die u bewondert. Wat kenmerkt hen? Als je even ‘googled’ vind je mooie omschrijvingen van ontdekkingsreiziger en visionair tot leiders die barrières doorbreken en anderen inspireren met hun ideeën. Maar bovenal zijn het mensen met een sterke wil tot verandering.

Innovatie, overtuiging en lef zijn drijfveren die dit type leiders de energie geven om dingen echt te willen veranderen. Onderscheidend te zijn, hun rol te pakken in het opzetten van een nieuw bedrijf of het toekomstbestendig maken van een bestaande bedrijf. Bedrijven in de logistieke sector herkennen dit. Veel van hen zijn beland in de volwassenheidsfase van de ondernemingscurve. Zij voelen de ‘commodity trap’ waarbij aangeboden diensten nauwelijks meer onderscheidend zijn, en zien cost leadership als enige weg om te overleven.

Er is ook een andere, en veel leukere route. Hiervoor zijn creativiteit, lef, de wil én noodzaak tot veranderen nodig. Leiderschap dus, met een drive tot vernieuwing. Er zijn voorbeelden van samenwerking in de keten, maar er is (letterlijk) nog een wereld te winnen. Qua timing is er geen beter moment. Verladers en hun logistieke partners hebben grote uitdagingen met een hoge urgentie. Of het nu de internationale voedselketen betreft of de binnenstedelijke logistiek rond bouwprojecten, er is sprake van forse verspillingen. Verspillingen die extra capaciteit vragen en daardoor ook kostprijsverhogend werken. Jaarlijks wordt er in Europa 88 miljoen ton aan voedsel verspild. Uit recent onderzoek blijkt dat inzicht in de retail supply chain beperkt is en leidt tot onder meer inefficiënties in distributie en transport. Dat geldt zeker ook voor de logistiek rondom, bouwprojecten in de stad.

Dat het ook anders kan bewijzen gerealiseerde projecten als De Trip, het Noordgebouw en het Mariskwartier. Hier zijn fantastische resultaten geboekt op gebied van Co2 reductie en verhoging van de arbeidsproductiviteit . Door creativiteit, intensieve samenwerking en sterk leiderschap ontstaat er een geheel nieuwe aanpak. Ongetwijfeld een spannend proces, maar wel één met toekomst.

Innovatieve leiders doen het overigens niet zelf; ze zetten anderen aan tot verandering. Immers, de essentie van leiderschap is om meer leiders voort te brengen, niet meer volgers. Gebruik het volle talent in uw organisatie, en start met te ontdekken waar het talent in uw organisatie zit. Eén van de conclusies uit ons rapport over HR in de logistiek eerder dit jaar kan helpen. Samenwerken, communicatie en flexibiliteit blijken de belangrijkste vaardigheden voor de komende jaren. Met een stevige bagage aan logistieke kennis zijn het juist deze vaardigheden die nodig zijn om nieuwe vormen van ketensamenwerking in gang te zetten.

Durf de deur wagenwijd open te zetten naar verandering. Investeer in een ketenlogistiek gericht op minimale verspilling tegen een eerlijke prijs. Of zoals Mariëlle van Spronsen van PostNL het onlangs verwoordde: “we moeten nu echt in beweging komen”. Innovatief leiderschap wordt gevraagd, en is nog leuk ook!

deze column is onlangs geplaatst in Logistiek