Voor cacao, suiker en koffie blijft Azië een belangrijke groeimarkt

door: Casper Burgering

Azië blijft voor cacao, suiker en koffie een belangrijke groeimarkt. De komende jaren groeit de vraag in dit continent het sterkst. Vooral China en India hebben hierin een groot aandeel. In ontwikkelde economieën zoals Europa, de VS en Japan neemt de vraag nog weliswaar jaarlijks toe, maar het tempo van deze groei ligt een stuk lager.

  • Cacao: Azië blijft een sterke groeimarkt
  • Suiker: de consumptie van suiker ligt in Azië nog relatief laag
  • Koffie: de koffiecultuur is in opkomst in Aziatische landen
Short-Insight-Softs-nov-2019.pdf (428 KB)
Download

De groei van de vraag naar cacao, suiker en koffie houdt aan

(verticale as in figuur: index (2004 = 100)

Normaliter hebben verstoringen aan de aanbodzijde een groot aandeel in prijsstijgingen. De laatste jaren heeft echter ook de groei van de vraag bijgedragen. Sinds 2004 groeide de vraag naar cacao met 48%, die van suiker met 44% en van koffie met 39%. Daarmee is de gemiddelde groei zo’n 3% per jaar voor elk van deze grondstoffen. En ook dit jaar zijn de prijzen verder toegenomen. De prijs van cacao steeg dit jaar tot en met november met zo’n 9%. Dit kwam mede door hevige regenval in Ivoorkust en Ghana en stevige groei van het aantal vermalingen in Azië. De suikerprijs nam tot dusver toe met 7%. Komend seizoen wordt een tekort aan suiker verwacht wat zorgt voor hogere prijzen. De groei van de vraag in Azië legt een bodem onder de prijs. De prijs van koffie is dit jaar gestegen met 6%. Desondanks is de prijs nog steeds relatief laag ten opzichte van de niveaus van 2017. De vraag groeit gestaag, maar voldoende beschikbaarheid houdt de prijs gedempt.

Cacao: Azië blijft een sterke groeimarkt

Cacao is een delicaat gewas. De bomen waaraan de bonen groeien zijn zeer gevoelig voor veranderende weerspatronen, ziekten en insecten. Dit zorgt ervoor dat het aanbod van cacao veel invloed heeft op de prijs. Ondanks dat er steeds minder suiker wordt gegeten in veel westerse economieën, blijft cacao een populair product bij consumenten. In Europa wordt jaarlijks 36% van alle cacaobonen verwerkt. Azië heeft in dit opzicht een aandeel van 24%. Nederland is echter het grootste verwerkingsland in volume en goed voor ongeveer 13% van de wereldwijde malingen van cacaobonen. Daarmee is Nederland tevens de grootste importeur ter wereld van cacaobonen. De invoer bedroeg in 2018 1,1 miljard kg, waarvan meer dan de helft uit Ivoorkust komt. De Aziatische markt is echter in opkomst. De groei van de consumptie van cacao per hoofd van de bevolking ligt in dit werelddeel hoog. Daarbij komt dat het aantal vermalingen en dus de vraag naar cacao de laatste jaren explosief is toegenomen. Wij verwachten dat deze trend de komende jaren doorzet.

Suiker: de consumptie van suiker ligt in Azië nog relatief laag

(verticale as figuur: in suikerklontjes per dag van 4 gram per stuk)

De Brazilianen eten per dag gemiddeld zo’n 35 suikerklontjes. Dit is relatief veel. Niet alleen in vergelijking met andere grote economieën, maar ook ten opzichte van wat dagelijks aanbevolen wordt*. Sinds de piek van 41 klontjes per dag in 2010, is het aantal met 16% in acht jaar tijd afgenomen. Nederlanders eten ongeveer 27 suikerklontjes per dag. Dit wijkt niet veel af van Europees gemiddelde. De Europeaan eet met 28 klontjes per dag nog steeds teveel suiker. Sinds 2010 is het niveau van de suikerconsumptie in Europa nagenoeg stabiel gebleven en is afgelopen jaar licht gedaald. De toekomstige groei van de vraag moet ook hier gezocht worden in Azië. Daar ligt de suikerconsumptie per hoofd van de bevolking nog relatief laag. Zo consumeren de Chinezen gemiddeld 8 suikerklontjes per dag. In Indonesië en India ligt dit aantal op respectievelijk 16 en 13 klontjes per dag. Dit aantal is in de periode 2000-2018 sterk gegroeid: in China met 10%, in Indonesië met 28% en in India met 14%. Het neerwaartse risico voor suikerconsumptie blijft echter groot vanwege het debat over suiker en gezondheid.

Koffie: koffiecultuur in opkomst in Aziatische landen

De Braziliaan is een stevige koffiedrinker met 6,4 kilo per persoon per jaar. Dit is relatief veel als je het vergelijkt met andere landen. De Europeaan gebruikt namelijk ongeveer 5,3 kilo koffie per jaar. In Europa is de koffieconsumptie in de afgelopen 15 jaar met 5% gestegen en in de VS met zo’n 8%. Op het eerste gezicht lijken dit indrukwekkende cijfers. Ze vallen echter in het niet bij een vergelijking met enkele Aziatische landen. De groei van de koffieconsumptie per hoofd van de bevolking over de afgelopen 15 jaar is gemiddeld iets minder dan 240% geweest. Dit komt neer op een toename van bijna 16% per jaar. In de meeste van deze Aziatische landen is bovendien het niveau van koffieconsumptie per hoofd nog erg laag, zeker in vergelijking met het niveau in ontwikkelde economieën. Het geeft aan dat de koffiecultuur in veel Aziatische landen in opkomst is. Daarmee blijft ook de groei van de mondiale vraag de komende jaren op peil.