Short Insight – China: Handelsakkoord en stimulus welkom

door: Arjen van Dijkhuizen

  • Macrodata vallen tegen voor oktober en blijven erg volatiel
  • Aanhoudende zwakte handelscijfers sterk bepaald door handelsconflict met VS
  • Data impliceren dat ook China handelsakkoord nodig heeft, naast meer stimulus
191114-Short-Insight-China-NL.pdf (232 KB)
Download

1. Macrodata vallen tegen voor oktober en blijven erg volatiel

Na een verbetering in september vielen de vandaag verschenen macro-data voor oktober flink tegen. De groei van de industriële productie daalde naar 4,7% j-o-j (september: 5,8%, consensus: 5,4%), vergelijkbaar zwak als in juli/augustus. De groei van de detailhandelsverkopen bereikte met 7,2% j-o-j (september/consensus: 7,8%) het laagste tempo sinds 1999. De investeringsgroei vertraagde naar een historisch dieptepunt van 5,2% jo-j (september/consensus: 5,4%), gedreven door de private investeringen. De groei daarvan bereikte met 4,4% j-o-j het laagste tempo in drie jaar. De staatsgeleide investeringen hebben zich dankzij stimuleringsmaatregelen juist wat hersteld ten opzichte van eerdere jaren. Wat verder opvalt, is de enorme volatiliteit van de macrodata dit jaar. De maandelijkse bbp-groeiraming van Bloomberg wijst op een groeivertraging die minder geleidelijk verloopt dan de officiële bbp-groei. Maar de maandelijkse volatiliteit van deze reeks is enorm dit jaar: de waarden fluctueren tussen een piek van 7,9% j-o-j in maart en een bodem van 5,8% j-o-j in augustus. Deze volatiliteit hangt naast de gebruikelijke seizoensverstoringen waarschijnlijk deels samen met de vele wendingen in het handelsconflict tussen de VS en China.

2. Handelsakkoord en meer stimulus nodig om groei te stabiliseren

De toename van Caixin’s PMI voor de verwerkende industrie wijst op een verbetering van het private ondernemersvertrouwen. Dat heeft te maken met de vooral op de private sector gerichte stimulus van Beijing en met de toegenomen hoop op een handelsakkoord. Toch heeft dit alles (nog) niet tot een versnelling van de private investeringen geleid. Voor een stabilisatie van de Chinese groei lijkt een ‘Phase-1 akkoord’ tussen de VS en China en een eind aan de tarievenoorlog gewenst. Het handels- conflict heeft tot een forse tegenwind geleid, bovenop het effect van het eerdere beleid gericht op financial deleveraging. Ook wordt duidelijk dat meer stimulus nodig is om de binnenlandse vraag te ondersteunen. Wij denken nog steeds dat Beijing zich zal beperken tot het opvoeren van stapsgewijze stimulus. De autoriteiten zien weinig in agressieve verruiming, omdat ze de schuldniveaus niet uit de hand willen laten lopen en zeepbellen in de onroerendgoedmarkt zoveel mogelijk willen voor-komen. Recente maatregelen ondersteunen deze visie. Begin november verlaagde de centrale bank het tarief op haar middellange leenfaciliteit met 5 bp, tot 3,25%. En deze week kondigde Beijing een verlaging van kapitaalvereisten voor bepaalde infrastructuurprojecten aan.

3. Zwakte handelscijfers sterk bepaald door handelsconflict met VS

De groei van de Chinese buitenlandse handel bleef in oktober negatief. Toch waren zowel de invoer- als uitvoercijfers iets minder zwak dan in de vorige maand en ook wat beter dan verwacht. In dollartermen kromp de uitvoer met 0,9% j-o-j (september: -3,2%, consensus: -3,9%). De invoer kromp met 6,4% j-o-j (september: -8,5%, consensus: -7,8%). Overigens wordt de zwakte van deze cijfers in sterke mate bepaald door het conflict tussen China en de VS. De Chinese uitvoer naar de VS was in oktober ruim 16% lager dan een jaar eerder en in de eerste tien maanden van dit jaar 11,6% lager. De Chinese invoer vanuit de VS was in oktober ruim 14% lager dan een jaar eerder; in de eerste tien maanden van dit jaar was dat ruim 25%. De Chinese invoer vanuit de EU was in oktober 3% lager dan een jaar eerder en is in de periode januari-oktober ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van de overenkomstige periode in 2018. De invoer vanuit Duitsland kromp in oktober met 12% j-o-j en was in de eerste tien maanden van dit jaar bijna 3% lager dan vorig jaar. Dit alles geeft aan dat het vooral het handelsconflict is dat de handelscijfers drukt. Niet alleen heeft dit conflict sterke gevolgen gehad voor de bilaterale handel tussen beide landen. Het is ook een belangrijke factor gebleken achter de afkoeling van de mondiale bbp- en handelsgroei. Wat de Chinese invoer betreft speelt natuurlijk ook de afzwakking van de binnenlandse vraag een rol.

4. Data impliceren dat ook voor China einde tarievenoorlog welkom is

Na een herescalatie van het US-China conflict in mei, zien we in de afgelopen maanden tekenen van enige ontspanning. Beide landen hebben elkaar wat ontheffingen toegestaan en tariefsverhogingen zijn uitgesteld. Vorige maand kondigde president Trump een zogenoemde ‘Fase-één akkoord’ aan. Dat voorzag erin dat de VS niet zou doorgaan met tariefs-verhogingen en China de invoer van Amerikaanse landbouwproducten zou ophogen. Dit akkoord zou later dit jaar moeten worden getekend door Trump en Xi, maar het tijdstip en de locatie is nog niet bekend. De APEC-top in Chili van medio november, waar beide heren elkaar zouden ontmoeten, is om binnenlandse redenen afgelast.

Dit alles duidt erop er zowel in Washington als Beijing nieuwe afwegingen worden gemaakt. Voor de VS geldt natuurlijk dat in november 2020 presidentsverkiezingen op de rol staan. Maar de laatste macrocijfers impliceren dat ook China een prikkel heeft om in elk geval een einde te bewerkstelligen aan de tarievenoorlog. Per 15 december staat een volgende ronde van Amerikaanse tarieven op de rol. De onderhandelingen blijven echter omgeven met tal van onzeker-heden. Zo is het nog niet duidelijk of beide landen het eens kunnen worden in welke mate al ingevoerde tarieven zullen worden teruggedraaid en onder welke voorwaarden (bijvoorbeeld via een enforcement mechanisme). Omdat beide partijen op sommige fundamentale terreinen nog ver van elkaar staan, is een veelomvattend akkoord dat alle twistpunten dekt vooralsnog toekomstmuziek. De strategische spanningen tussen de beide grootmachten zullen dan ook nog wel even voortduren.