Headlines | Nederlandse winkelier wil ook naar het Malieveld

door: Henk Hofstede

Na de boeren, de bouwsector en het onderwijs willen de winkeliers protesteren tegen het overheidsbeleid. Ze hebben te maken met forse belastingen, hogere parkeertarieven, beperkte parkeerplekken en een enorme concurrentie van buitenlandse webwinkels als AliExpress, die met andere regels te maken hebben. Brancheorganisatie INretail spreekt van een ‘veenbrand’ en wil dat de politiek het verval van winkelgebieden en verlies aan werkgelegenheid op de agenda zet.

Foto: Shutterstock

Insight
De actie valt te begrijpen, want veel winkeliers kampen al jaren met teruglopende omzetten en afnemende resultaten. Een van de speerpunten is de grote hoeveelheid wettelijke belemmeringen. Zo verhindert de Drank- en Horecawet winkeliers om goede klanten een glaasje aan te bieden om de mooie aankoop te vieren. Het bieden van ‘beleving’ is echter tegenwoordig onmisbaar om veeleisende klanten te binden, te boeien en te verleiden. Opgebroken winkelgebieden of verhoogde parkeertarieven helpen lokale winkeliers ook niet. En de invoering van de nieuwe transitievergoeding in 2020 maakt dat ondernemers vanaf de eerste dag van de proeftijd al een afkoopsom moeten betalen, indien ze afscheid willen nemen van hun personeel.

Het is voor de winkeliers bovendien wrang dat buitenlandse onlinepartijen als het Chinese AliExpress zich deels aan deze regels kunnen onttrekken. De webshop kan vanwege de achterhaalde, onderontwikkelde status van China tegen zeer gereduceerde tarieven post in Nederland laten bezorgen op basis van tariefafspraken die zijn vastgelegd in de Universal Postal Union (UPU). Voor alle Chinese retailers geldt dat zij naast gratis bezorging, lagere prijzen kunnen bieden, onder meer omdat zij geen btw hoeven af te dragen over pakketjes onder de 22 euro. Het merendeel van deze pakjes hebben volgens de Chinese verzenders een lagere waarde. Daarnaast voldoen Chinese webshops niet aan Europese wetgeving die vereist dat arbitrage mogelijk is in het land waar de producten worden verkocht.

Het is goed dat aan deze situatie een einde komt: vanaf 2021 vereist de nieuwe postwetgeving dat voor de pakjes uit China een hoger en eerlijk verzendtarief moet worden betaald. En vanaf datzelfde jaar moet voor buitenlandse onlineproducten met een lage waarde ook btw afgedragen worden. Daarmee wordt voor een deel gehoor gegeven aan de klachten van de Nederlandse winkeliers.

Dat betekent echter niet dat daarmee de kou uit de lucht is, aangezien de concurrentie van onlineaanbieders stevig is. De totale onlinebesteding in Nederland in 2018 bedraagt inmiddels 13,1 miljard euro. Daarvan loopt 880 miljoen euro via buitenlandse webshops, waarbij Chinese aanbieders ‘slechts’ 273 miljoen euro voor hun rekening nemen.

Daarmee wordt duidelijk dat winkeliers vooral te kampen hebben met het veranderde koopgedrag van consumenten. Internet zorgt voor een goede vergelijkbaarheid van prijzen en producten, waarbij webwinkels niet zelden de laagste prijzen hanteren. In combinatie met gratis verzending en het retourneren van artikelen geven veel consumenten de voorkeur aan onlineaanbieders boven de fysieke winkel. Maar ook onderling is de concurrentie onder fysieke winkels hevig.

Ondernemers in de retail zullen zich hier tegen moeten wapenen. Een omnichannel-strategie waarbij naast de fysieke winkel op een onlinekanaal wordt ingezet, is daarbij haast onmisbaar. Consumenten oriënteren ook online voordat ze iets kopen. Daarnaast is de prijs doorgaans niet het middel om het verschil te maken. Winkeliers moeten op zoek naar wat hen van de grote fysieke- en onlineaanbieders onderscheidt. Dat kan door de klant een bijzondere ervaring te bieden via een combinatie van een uniek assortiment, deskundig en klantgericht personeel, een goede offline- en onlineservice, gemak, verrassingselementen en een goede sfeer op de locatie.

De winkelier moet deze omslag toch voornamelijk zelf realiseren, al moet regelgeving hierbij niet in de weg staan. Demonstreren op het Malieveld gaat op zichzelf niet helpen om antwoord te vinden op de kritische en veeleisende consument die uit een enorm online en fysiek aanbod zelf kan bepalen waar hij zijn euro’s uitgeeft.

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Meer informatie: