Interim-managementbureaus blijven ongeschonden in turbulente tijden

door: Justine Vijver , Han Mesters

Interim-managementbureaus bewegen zich in een uiterst competitieve markt. De marges en uurtarieven van de branche staan onder druk. Tegelijk nemen de omzetten toe en zijn de spelers in de markt positief, zoals blijkt uit onderzoek van ZiPconomy en ABN AMRO. De kern van de branche wordt gevormd door 85 bureaus waarvoor het vinden, selecteren en/of begeleiden van interim-managers voor veranderopdrachten een substantieel deel van hun dienstverlening is.

Waar de Nederlandse economie de afgelopen jaren floreerde, daalden de bureaumarges en de uurtarieven van de interim-managers. De gemiddelde marge ligt inmiddels op 20 procent, waar deze tien jaar geleden nog 30 procent bedroeg. Het gemiddelde uurtarief is in tien jaar met 20 euro gedaald naar 121 euro per uur. Toch zeggen de bureaus zelf weinig last te hebben van deze ontwikkelingen en zijn ze positief gestemd over de toekomst. Uit onderzoek van ZiPconomy en ABN AMRO blijkt dat de bureaus verwachten dat de vraag naar interim-managers blijft stijgen, iets wat is terug te zien in stijgende omzetten.

Ruim 70 procent van alle interim-managers wordt geplaatst bij de overheid. Als grootgebruiker van deze specialisten overschrijdt de overheid hiermee de regel van maximaal 10 procent flexibel personeel. Desalniettemin is de overheid onvoldoende in staat om de grote vraag naar interim-management in te vullen met interne werknemers. Een afname van de vraag vanuit deze opdrachtgever wordt dan ook niet verwacht.Uit het onderzoek blijkt dat de bijdrage van een interim-manager zeker nu hard nodig is, aangezien verandermanagement belangrijker is dan ooit. Als gevolg daarvan wordt vereist dat opdrachten binnen afzienbare tijd worden opgepakt en binnen een zeker tijdsbestek worden afgerond. De hogere eisen aan flexibiliteit en meer specifieke kennis van de interim-manager leiden er naar verwachting toe dat het topsegment kleiner wordt en de concurrentie tussen de bureaus nog verder toeneemt. Typerend voor dit topsegment zijn de volgende criteria:

  1. Het probleem bij de opdrachtgever moet zo snel mogelijk en binnen een zekere tijdspanne worden opgelost, er is dus een zekere urgentie aan de vraagzijde;
  2. Binnen een zeer korte termijn moet de opdracht worden ingevuld, er is dus ook urgentie aan de aanbodkant;
  3. De kwaliteit is uitermate belangrijk.

Uit het onderzoek blijkt dat de definitie van interim-manager aan de onderkant van de markt vervaagt. Waar voorheen termen als verander- en crisismanagement onlosmakelijk verbonden waren aan een interim-manager, worden nu ook activiteiten zoals overbruggingsmanagement, project- en programmamanagement in één adem met de interim-manager genoemd. Hierdoor wordt het verschil met partijen die bemiddelen voor zelfstandige professionals of een executive search bureaus kleiner. Het is echter de complexiteit van een opdracht die het verschil bepaalt tussen de klassieke interim-manager en de meer algemene professional die op interim-basis werkt, stelt recruiter Sjaak Lekkerkerker van BLMC: “Complexe opdrachten met een hoog bedrijfsbelang blijven voorbehouden aan interim-managementbureaus. Die bewijzen daar hun toegevoegde waarde.”
Niet alleen de definitie verandert, de interim-manager verandert zelf ook. Van de interim-manager wordt meer creativiteit en kennis gevraagd, zoals over specialistische werkvormen als ‘agile’. De interim-manager wordt hierdoor meer interim-specialist of interim-professional.

De aanbieders in de branche richten zich in hoge mate op specialismen zoals HR, logistiek, finance of overheid. Door selectief en onderscheidend te blijven, kunnen de bureaus blijven voldoen aan de toenemende vraag en de benodigde kwaliteit blijven leveren. Derhalve zijn de bureaus uiterst positief over de verwachte omzetontwikkeling voor de komende jaren. De groeipotentie ligt naar hun oordeel in de verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt en de toenemende behoefte aan specialisten.

Lees hier het volledige rapport: Interim-managementbureaus in het oog van de storm.

Rapport-Interim-managementbureaus-in-het-oog-van-de-storm.pdf (3 MB)
Download