Het nieuwe normaal in metaal

door: Casper Burgering

China heeft sinds het begin van de 21e eeuw veel invloed op de prijstrends van metaal. Dit blijft voorlopig het geval. Maar de industriële wereld is aan het veranderen. In het komende decennium dienen zich nieuwe uitdagingen voor de metaalmarkten aan. Dit vergt aanpassingsvermogen van alle partijen in de keten. Ook van China.

2000 tot 2010

Van 2000 tot 2010 ging het vooral over overdaad. Het is een tijd van ongebreidelde groei in bijna alles. De toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie (WHO) in 2001 legde de basis voor een sterke groeiperiode van het land. De vraag naar en daarmee de investeringen in allerlei industriële grondstofmarkten namen een enorme vlucht. De supercyclus in metaal was een feit. Dit blijkt uiteindelijk onhoudbaar. Het eindigt na de financiële crisis die in 2008-2009 over de wereld raast.

2010 tot 2020

De jaren van 2010 tot 2020 staan in het teken van discipline. Een tijd van striktere controle om mondiaal orde op zaken te stellen. De prijzen van veel metalen piekten nog in 2011 om vervolgens een dalende trend in te zetten. Het tij keerde. Want afnemende vraag naar metaal uit opkomende economieën en haperend economisch herstel in geavanceerde economieën leidde tot overaanbod. Het vergde structurele aanpassingen om overcapaciteit te beteugelen.

2020 tot 2030

Niets is zeker, behalve verandering. In de komende tien jaar dient het nieuwe normaal zich aan in metaal. Het wordt een periode die in het teken zal staan van vitaliteit na de excessen van de afgelopen twintig jaar. Het gaat niet alleen om financiële veerkracht, maar vooral ook om sociale fitheid.

Onze natuurlijke bronnen zijn niet oneindig. Recycling en ‘urban mining’ worden onmisbare schakels. Het draagt ook bij aan een betere beeldvorming in de maatschappij. Meer en meer zal het gaan om de gunning van een ‘social license to operate’. Verantwoorde inkoop en transparantie in de keten winnen daarmee aan belang. De blockchaintechnologie gaat hierbij helpen.

Technologie gaat sowieso een prominentere rol spelen op de metaalmarkten. Big data en ‘artificial intelligence’ (AI) zijn technieken om de toenemende complexiteit van markten te doorgronden. Het helpt de organisatie efficiënter te maken en trends voor te zijn. Dit veroorzaakt daarmee een ‘war for IT talent’.

Technologie en duurzaamheid komen samen in de verdere ontwikkeling van de elektrische auto. Die blijft een groeiparel voor de industriële metaalmarkten voor de komende tien jaar. De elektrische auto is een blijvertje, dat staat vast. De sterke groei van dit segment gaat echter de komende jaren verder druk zetten op de toeleverketen. En dit kan vervolgens uitgroeien tot de grootste uitdaging.

Deze column staat ook in de Telegraaf, gepubliceerd op 4 november 2019 onder de titel ‘metaal moet flexibel blijven’