Headlines | Technologie rukt op bij de ontwikkeling van steden en gebouwen

door: Casper Wolf , Petran van Heel

 

 

Het toepassen van moderne technologie in de bouw neemt een hoge vlucht. Het Smart City Expo World Congress (SCEWC) in Barcelona besteedt hier van 19 tot en met 21 november aandacht aan. Drie dagen spreken en debatteren beleidsmakers, academici, technologiebedrijven en financiers over de stedelijke omgeving, mobiliteit en digitale transformatie. 

Insight:
Een van de nieuwe toepassingen is de zogenoemde ‘digital twin’. Dat is een digitale representatie van de werkelijkheid. Op die digital twin kan een ontwerper, bouwer of eigenaar simulaties uitvoeren. In de bouw is een veel toegepaste digital twin het Bouw Informatie Model, ook wel bekend als BIM. Op basis van het digitale ontwerp van de architect geeft dit model de bouwer goed inzicht in de bouwspecificaties, zodat deze veel efficiënter kan bouwen.

Een digital twin heeft vele toepassingen. Zo kunnen ‘digitale tweelingen’ worden gemaakt van industriële machines, led-lampen, gebouwen, infrastructuur of van een hele stad. De Amerikanen zetten de technologie vooral in voor commerciële doeleinde, in China wordt de digital twin van een stad mede ingezet om te volgen of burgers geen wetten overtreden. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt tijdens het congres dat zij de digital twin willen inzetten om de participatie te verhogen van burgers bij de ontwikkeling van de stad.

In de gebouwde omgeving wordt de digital twin in diverse fasen ingezet. Zo heeft de Verenigde Naties (VN) het initiatief genomen voor het Block by Block programma dat gericht is op de ontwerpfase van een stedelijk gebied. In dat programma betrekt de VN de lokale bevolking bij het ontwerp van hun eigen leefomgeving middels het gebruik van de applicatie Minecraft. Andere bewoners kunnen via augmented reality de ontwerpen zien en feedback geven. Voor de bouwfase is een vervolg op BIM ontwikkeld door het bedrijf Worldsensing. Met dit systeem kunnen sensoren tijdens de afwerking zeer nauwkeurig en objectief controleren of het bouwwerk conform het BIM-ontwerp wordt gerealiseerd.

Bij de gebruiksfase van een gebouw kunnen medewerkers profiteren van een digital twin. Nokia maakte voor hun eigen campus een ‘in-office app’. Door de data in de digitale twin van de campus kunnen medewerkers bijvoorbeeld zien waar een collega is, een vrije vergaderruimte of parkeerplaats vinden en reserveren of om zien hoe lang de rij is bij de lunch.

Voordat de digital twin algemeen breed zal worden toegepast, is nog een aantal hobbels te nemen. Naast onzekerheid over het verdienmodel en de toekomstbestendigheid van de technologie leggen de meeste sprekers op het congres nadruk op veiligheid en gebruiksgemak. Veiligheid gaat over de software en de sensoren die een digital twin mogelijk maken. Als voorbeeld wordt gegeven dat hackers sensoren kunnen laten denken dat het waterniveau laag is terwijl er een overstroming plaatsvindt. Als het om gebruiksgemak gaat, is het noodzakelijk dat gebruikers blijven begrijpen hoe de technologie werkt, omdat er anders weerstand kan ontstaan.

Wanneer deze hobbels genomen zijn, ligt een verdere versnelling van digital twins in de gebouwde omgeving voor de hand. Op Smart City-congressen in de komende jaren zullen dan ook ongetwijfeld technologische toepassingen aan de orde komen waarvan het bestaan nu nog geheel onbekend is.

 

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Meer informatie: